2018.05.15.

Kedves Tagjaink!

A június 9-ei összejövetelt egy későbbi időpontra tesszük át, melyről a szokott formában értesítünk Titeket! Nagy örömünkre, egy régi hagyományát éleszti újra a Bkv és 50. évfordulóját egy Családi nappal ünnepli meg, mely szintén június 9-én lesz. Természetesen, mint munkavállalók ott leszünk mi is és reméljük minél többen eljöttök a vállalat rendezvényére. Ne feledjétek május 17-ig kell jelezni a részvételt!

2018.05.01.

Kedves Tagjaink!

2018. június 9-re ( szombat) szabadtéri programot szervezünk a Normafához Nektek és családtagjaitok részére. Szeretnénk kérni Titeket, hogy a kapsz@kapszak.hu címen legkésőbb május 10-ig jelezzétek vissza részvételi szándékotokat és azt is mennyien jönnétek  (párod, gyerekek). Pontos részleteket később osztunk meg Veletek hírlevélben és a többi csatornáinkon.

KAPSZ Elnökség

2018.04.13.

Kedves Tagjaink!
 
Összefoglaló
 
A mai napon lezajlott a Formaruha és cipőellátás szabályozása tárgyú konzultáció, melyen mi is részt vettünk. Ismertetve lettek az Érdekképviseletek által megküldött javaslatok, észrevételek. Mivel ezen javaslatok komolyabb módosításokat igényelnek, ezért az Utasítás módosítására később kerül sor. Viszont a Mellékletek módosítása elfogadásra kerül, ami azért az Utasítás átdolgozásáig is hozz változást. Megtörtént a formaruhára jogosító munkakörök aktualizálása. A ruhafélék között a férfi-női átjárhatóság megvalósul (tehát nők is hordhatnak férfi nadrágot és inget), illetve nyári nadrág és ing illetve blúz is elérhető lesz ezentúl (a tavaly nyári próbahordások eredményeként). Igény szerint választható a rövid-hosszú ujjú ing-blúz elosztása is, tehát akár csak rövid ujjú ruha is kérhető. Ezen változások többeteket is pozitívan érint, természetesen ezzel minden probléma még nem szűnt meg, de az Érdekképviseletek és a Munkáltató is tovább dolgozik a megoldáson. Az Utasítás tervezet későbbi módosításánál is a korábban megismertetett véleményünket fogjuk képviselni.
 
Továbbá visszajelzésetek alapján megkerestük a Dél-pesti Forgalmi Szolgálat Szakszolgálatvezetőjét a 3-as villamos Gubacsi út végállomásának környékén tapasztalt problémákról, mely továbbításra került az illetékes Rendőrkapitányság felé illetve a Munkavédelmet is megkerestük, hogy a végállomás környezete, megfelelő kivilágítással a késő esti, hajnali órákban is biztonságosabb munkavégzést tegyen lehetővé.
 
KAPSZ Elnökség

2018.04.03.

Formaruha és cipőellátás szabályozása Utasítás tervezet véleményezése

2018.04.02.

Márciusi összefoglaló

Kedves Tagjaink!

Pár mondatban összefoglalnánk a március havi történéseket.
Március 13-án részt vettünk egy egyeztetésen a többi érdekképviselettel közösen, mely az új orosz metró vezetőfülkében található kamerákról és a rögzített adat kezeléséről szólt. Mivel több pontban nem volt egyetértés a Szakszervezetek és a Munkáltató között ezért megállapodás nem született akkor.
Többen jeleztétek hogy a Határ út végállomáson és az 50-es viszonylaton közbiztonsági problémák vannak. Ezért megkerestük a Dél-pesti Forgalmi Szakszolgálat vezetőjét aki bejelentést tett a XVIII. és XIX. kerületi rendőrkapitányságokon.
Egyúttal a vonalat érintő más problémákat is vázoltunk melyek továbbítva lettek Fodor Illésnek, mindkét esetben bízunk a kedvező fejleményekben.
A hó végén megtartott Küldöttgyűlésen döntés született a VKSzSz tagságunk megszüntetéséről, így április 1-től Szövetségektől függetlenül végezzük tovább munkánkat.
Jelenleg folyamatban van a társasági formaruha és cipőellátás szabályozása tárgyú Utasítás tervezet módosítása melyhez megküldött észrevételeinket egy külön bejegyzésben osztunk meg.

KAPSZ Elnökség

2018.03.04.

Kedves Tagjaink!

Az Elnökség Rendkívüli Küldöttgyűlés összehívásáról döntött 2018. március 21-ei dátummal. A meghívók kézbesítése előtt javaslatot lehet tenni napirendi pontokra. Az Alapszabály alábbi pontjai alapján kérhető a napirend kiegészítése indoklással. Javaslatokat az elnokseg@kapszak.hu e-mail címen várjuk.

III.1.2.6. A Küldöttgyűlést az Elnökség hívja össze. Biztosítani kell, hogy a meghívó
kiküldését megelőzően A Szakszervezet tagjai a taggyűlés napirendi pontjára
javaslatot tehessenek. A közgyűlés csak olyan kérdést tárgyalhat meg, amely a
közgyűlés meghívójában szerepel. A meghívónak tartalmaznia kell a küldöttgyűlés
pontos helyét és idejét illetve annak napirendjét és az esetleges megismételt
küldöttgyűlés helyét és idejét.

III.1.2.8. A küldöttgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított, 10
napon belül a tagok és a Szakszervet szervei a küldöttgyűlést összehívó szervtől
vagy személytől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával.

III.1.2. 9. A napirend kiegészítésének tárgyában a küldöttgyűlést összehívó szerv
vagy személy jogosult dönteni. Ha a napirend kiegészítése iránti kérelemről a
küldöttgyűlést összehívó szerv vagy személy nem dönt vagy azt elutasítja, a
küldöttgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően
külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában.

Jelenlegi Napirendi pontok

I. Tájékoztató a szakszervezet jelenlegi helyzetéről
II. Székhelyváltoztatás a jelenlegi székhely visszavonása miatt
III. VKSZSZ tagság felülvizsgálata

Deák Krisztián
Elnökség

2018.02.25.

Kedves Tagjaink!

Február 22-én megtartott Küldöttgyűlésen (Alapító tagok 11 fő), az Alapszabályunkban előírt 3 éves mandátum lejárta miatt Elnökségi választásra került sor, a tavalyi beszámoló, eddigi eredmények és a jelenlegi projektek ismertetése után. A választás 1 fő távolmaradása mellett eredményesen zajlott le. Az elnökség tagjai a következőek a választás után.

Deák Krisztián – elnök
Csépányi Évi – alelnök
Ujvári Tiborné (Edit) – gazdasági alelnök
Szegedi Erika – elnökségi tag
Dravecz Zoli – elnökségi tag

Vannak köztük régi és új kollégák is, a honlapon elolvashatjátok bemutatkozásukat. Kérdés, probléma esetén keressétek Őket a honlapon megadott elérhetőségeken.

Köszönjük a figyelmet

KAPSZ Elnökség

2018.02.09.

Kedves Tagjaink és Támogatóink!
 
Csatolva megtekinthetitek a Villamos Munkavédelmi Képviselők választásának eredményét. Jó hírrel tudunk szolgálni mert Száva forgalom területen Csépányi Évi képviselőnk nyerte meg a szavazást, így ő is részt fog venni a munkában, melyről folyamatos tájékoztatást adunk majd! Köszönjük hogy támogattátok jelölteinket, ketten pótképviselőként szükség esetén bevetésre készen állnak. 🙂 Gratulálunk a nyerteseknek és eredményes munkát kívánunk!
KAPSZ Elnökség

2018.02.02.

A NAIH bejelentésünk nyomán vizsgálatot indított A BKK és BKV kamerás ellenőrzéseivel kapcsolatban, melynek eredményéről a vizsgálat lezárása után tájékoztatunk titeket!

2018.02.02.

Szavazz Jelöltjeinkre a Munkavédelmi Képviselő választáson!

Köszönjük!

2017.12.19.

MEGÁLLAPODÁS
A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság munkavállalóinak
2018. évi jövedelmi elemeiről

A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban Munkáltató vagy Társaság) vezetése és a Társaságnál képviselettel rendelkező szakszervezetek a társasági munkavállalók 2018. évi bérfejlesztésének mértékéről és a társasági juttatásokról a következőkben állapodnak meg.
A munkáltató a keresetek növelése érdekében a főállású munkavállalók körében 2018. január 1-től bérfejlesztést hajt végre. A megemelt személyi alapbérek kifizetését a munkáltató a Fővárosi Közgyűlés kedvező döntését követő hónap bérének bérkifizetésekor teljesíti.
A bérfejlesztés általános alapelve, hogy eltérő rendelkezés hiányában minden elem a munkavállaló 2017. december 31-én érvényes személyi alapbérét alapul véve, tételenként kerül meghatározásra. Az így meghatározandó, külön jogcímeken járó bérfejlesztési összegek együttesen adják a bérfejlesztés teljes összegét.

A bérfejlesztés átlagos mértéke 12%, melyből 5% alapbérfejlesztés és 7% bérfelzárkóztatás célját szolgálja – elsősorban a hiányszakmák tekintetében – az alábbiak szerint:

I. Főállású munkavállalókra vonatkozó intézkedések:

1. A főállású munkavállalók átlagos alapbérfejlesztésének mértéke 2018. január 1-jétől 5%.
A 430/2016. (XII.15.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően 2018. január 1-jétől végrehajtott minimálbér és garantált bérminimum emelése beletartozik a jelen pont szerinti béremelés mértékébe. Amennyiben a minimálbér és garantált bérminimum emelése magasabb mértékű, mint a jelen pont szerinti béremelés mértéke, akkor további alanyi jogú emelés nem történik.

2. A mindenki számára járó 5 %-os alapbér fejlesztésen felül 14 000 Ft/hó (ez az érték az órabéresek esetében 80 Ft/ óra, a 7,2 órában foglalkoztatottak esetében 89 Ft/óra) személyi alapbér fejlesztésben részesül minden munkavállaló, kivéve azok, akiknek az 5 %-os személyi alapbér fejlesztést követően az alapbére:
– meghaladja a 499 999 Ft/hó értéket;
– a 2018. évi Bérmegállapodás 1. sz. mellékletben meghatározott alapbér sávok maximumát eléri vagy meghaladja;
– a 35/VU/2013. utasítás 1. a sz. mellékletében meghatározott alapbér sávok maximumát eléri.

Akiknek az 5 %-os személyi alapbér fejlesztést követő alapbére és a fenti három pontban jelzett sávhatárok bármelyikének a különbsége 14 000 Ft/hó érték alatt van (és nem korlátozza a másik kettő kizáró tényező); az emelés mértéke az 5 %-os személyi alapbér fejlesztést követő alapbér és a sávhatár különbsége lehet.
Azon munkavállalók, akik a bérmegállapodás végrehajtásakor próbaidejüket töltik, a próbaidő eredményes lejártakor részesülnek ebből a juttatásból (kivéve járművezetők).

3. Közös szabályok:
– A béremelésben nem részesülhetnek:
• Mindazok a munkavállalók, akik a 1809/2010. (X.27.) számú határozattal elfogadott fővárosi bérpolitikai Irányelvek 1. számú mellékletében meghatározott alapbér sávok maximumát elérik (a bérfejlesztés mértéke az ő esetükben a jelenlegi alapbér és a sávhatár különbsége lehet), ugyanakkor a 35/VU/2013. 1.a sz. mellékletében meghatározott 5., 6., 9., és 10. BKV Zrt. szintkódhoz tartozó munkavállalók esetében a jelen megállapodás alapján a bérfejlesztéssel történő sávhatár átlépése további külön engedély nélkül végrehajtható.
• Azok a munkavállalók, akiknek a munkaviszonya a megállapodás végrehajtásáig megszűnt, vagy felmentési idejüket töltik.
– A személyi alapbér emelését biztosítani kell a passzív állományban lévőknek is.
– Azon munkavállalók esetében, akik olyan munkakörben dolgoznak, ahol egységes alapbéren alapuló bértarifa rendszer működik, az alapbéremelést az egységes alapórabérre kell végrehajtani.
– A személyi alapbér emelés során a havibéres munkavállalók alapbérét 100 Ft-ra, az órabéres munkavállalók alapbérét egész Ft-ra kell kerekíteni a matematika szabályai szerint.
– A távolléti díj kiegészítés a társasági személyi alapbérfejlesztés időpontjától, annak átlagos mértékével, 12 %-kal növekszik.

4. A cafeteria 2018. évi keretösszege 180.000 Ft. A Munkáltató a mindenkori éves bérmegállapodás létrejöttéig a cafeteriát a 2018. évi Bérmegállapodásban rögzített bázisösszegben biztosítja.

5. A KSZ 58. pontjára figyelemmel a Társasági elismerések esetében a jutalomalap 12%-kal emelkedik, melynek megfelelően összege 2018-ban száz forintra kerekítve 143.000 Ft.

6. Felek jelen Bérmegállapodás hatálybalépésével egyidejűleg bevezetik a bértarifa rendszert, melyre vonatkozó bérsávhatárokat a jelen Bérmegállapodás 1. sz. melléklete, az ahhoz kapcsolódó eljárásrendet pedig a jelen Bérmegállapodással együtt hatályba lépő vezérigazgatói utasítás tartalmazza. Az 1. sz. mellékletben szereplő bérsávhatárokról az évenkénti bérmegállapodásban kell rendelkezni. Az egyes munkavállalók munkaköri besorolási szintjét a belső intranetes rendszerben elérhető, aktuális munkaköri katalógus határozza meg (elérési út: https://salamon/hr/Documents/munkakor_katalogus.pdf). A munkakörhöz megállapított besorolási szint határozza meg a bértarifa tábla szerinti besorolási szintet. Azon munkavállalók, akik bármely okból olyan munkakörben vannak, amely nem szerepel a munkaköri katalógusban, azok bérfelzárkóztatásban a IV. pont alapján nem részesülhetnek. A felek megállapodnak abban, hogy a bértarifa rendszer sávhatárait maximum 3 éven belül a sávhatár közepéhez képest +/- 20% mértékűre mérséklik. A bértarifa rendszer bevezetésével egyidejűleg az ATÜI KSZ 51.I.1. pontja törlésre kerül, tekintettel arra, hogy a forgalmi járművezetők minimális alapórabére a bértarifa rendszerben kerül szabályozásra.

II. Járművezetők bérfelzárkóztatása:

A munkaerő-piaci helyzet javítása érdekében a tömegközlekedési járművezetők az ágazati sajátosságoknak megfelelő többlet bérfejlesztésben részesülnek 2018. január 1-jétől, melynek mértéke és összetétele ágazatonként a következő:

1. Villamos Üzemigazgatóság:
– Az I. fejezet alapján juttatott emelésen felül további 20 Ft/óra alapbér emelésben részesül minden főállású közúti vasúti járművezető.
– A bérmegállapodás aláírásának időpontjában állományban lévő és azt követően felvételre kerülő közúti vasúti járművezető tanulók alapbére (7 órás foglalkoztatás mellett) 180.000 Ft/hóra, a kiemelt közúti vasúti járművezető tanulók alapórabére 1.250 Ft/órára változik, az I. fejezetben rögzített bérfejlesztés helyett.
– A besegítő munkavállalók órabérének emelése egységesen 250 Ft/óra, az I.fejezetben rögzített bérfejlesztés helyett.
– Az M3 metró felújítás kapcsán Rendkívüli Forgalmi Pótlék (RFP) kerül bevezetésre azon teljes munkaidős, részmunkaidős, vagy besegítői jogviszonyban foglalkoztatott forgalmi járművezetők részére, akik az M3 vonalon, a metrópótló vagy megerősített, alternatív viszonylatokon teljesítenek szolgálatot. A RFP részletes szabályozását vezérigazgatói utasításban kell rögzíteni. (A RFP későbbi, metró felújítás utáni felhasználásáról a munkáltató és az érdekképviseletek külön megállapodnak.)

2. Metró Üzemigazgatóság:
– Az I. fejezet alapján juttatott emelésen felül további 22 Ft/ óra alapbér emelésben részesül minden főállású metró és Millfav járművezető.
– A KSZ Metró Üzemigazgatósági melléklet 1. sz. függelékének 1. pontjában a metró motorkocsivezetőkre és földalatti vasútijármű vezetőkre vonatkozóan a teljesítményi és minőségi prémiumok együttes összege 33 Ft/munkaóra összeggel emelkedik az átlagos fordulóidők, illetve a forduló alapú premizálás hatálya alá nem eső járművezetők estében szolgálati szám szerinti nap figyelembe vételével.
– A bérmegállapodás aláírásának időpontjában állományban lévő és azt követően felvételre kerülő metró motorkocsivezető tanulók és földalatti vasútijármű vezető (tanulók) alapbére 1.150 Ft/órára, a kiemelt metró motorkocsivezető tanulók és földalatti vasútijármű vezető (tanulók) alapbére 1.250 Ft/órára változik az I. fejezetben rögzített bérfejlesztés helyett.
– A besegítő munkavállalók órabérének emelése a földalatti vasútijármű vezetők esetében – figyelembe véve a korábbi emelések mértékét – egységesen 75 Ft/óra, a metró motorkocsivezetők esetében egységesen 92 Ft/óra, az I. fejezetben rögzített bérfejlesztés helyett.
– Az M3 metró felújítás kapcsán Rendkívüli Forgalmi Pótlék (RFP) kerül bevezetésre azon teljes munkaidős, részmunkaidős, vagy besegítői jogviszonyban foglalkoztatott forgalmi járművezetők részére, akik az M3 vonalon, a metrópótló vagy megerősített, alternatív viszonylatokon teljesítenek szolgálatot. A RFP részletes szabályozását vezérigazgatói utasításban kell rögzíteni. (A RFP későbbi, metró felújítás utáni felhasználásáról a munkáltató és az érdekképviseletek külön megállapodnak.)

3. Autóbusz és Trolibusz Üzemigazgatóság esetében
– Az I. fejezet alapján juttatott emelésen felül további 20 Ft/óra alapbér emelésben részesül minden főállású autóbusz és trolibusz járművezető.
– A bérmegállapodás aláírásának időpontjában állományban lévő és azt követően felvételre kerülő autóbusz és trolibuszvezető tanulók alapbére (7 órás foglalkoztatás mellett) 180.000 Ft/hóra, autóbusz- és trolibuszvezető gyakornokok alapbére (7 órás foglalkoztatás mellett) 1.250 Ft/órára emelkedik az I. fejezetben rögzített bérfejlesztés helyett.
– A nem főállású besegítő autóbusz- és trolibuszvezetők esetében az alapbér 1.250 Ft/órára emelkedik az I. fejezetben rögzített bérfejlesztés helyett.
– Az ATÜI területvezetők esetében az ATÜI KSZ 5237.b. pontjában lévő érték 200 Ft/óra összeggel, 2.200 Ft/órára emelkedik.
– A BKV Zrt.-nél főállású autóbusz- és trolibuszvezetőként (megszakítás nélkül) eltöltött idő elismeréseképpen szenioritási rendszer kerül bevezetésre. A főállású járművezetők alapbére nem lehet kevesebb, mint a főállású járművezetők alapbér minimuma (bértarifa táblázat szerint) növelve minden (betöltött) szenioritási évre vonatkozóan a főállású járművezetők alapbér minimumának 0,3%-ával, mely évente egy alkalommal január 1. napjára kerül megállapításra.
– Az M3 metró felújítás kapcsán Rendkívüli Forgalmi Pótlék (RFP) kerül bevezetésre azon teljes munkaidős, részmunkaidős, vagy besegítői jogviszonyban foglalkoztatott forgalmi járművezetők részére, akik az M3 vonalon, a metrópótló vagy megerősített, alternatív viszonylatokon teljesítenek szolgálatot. A RFP részletes szabályozását vezérigazgatói utasításban kell rögzíteni. (A RFP későbbi, metró felújítás utáni felhasználásáról a munkáltató és az érdekképviseletek külön megállapodnak.)

4. A Felek megállapodnak abban, hogy a „felszíni tömegközlekedési járművezetők egységes foglalkoztatási feltételei és szempontjai, a minőségi prémiumok kifizetésének feltételrendszere” tárgyú Kollektív Szerződés 2. számú mellékletének (a továbbiakban: KSZ 2. számú melléklet) második bekezdése 2018. január 1. napjától az alábbiak szerint módosul: „A havonta elszámolásra kerülő prémium mértéke 100,-Ft/fő/óra. A minőségi prémium teljes körűen csak akkor fizethető ki, ha a munkavállaló a munkavégzése során a feltételrendszerben előírt feladatokat előírásszerűen teljesíti. A prémium mértéke a mindenkori bérfejlesztés mértékével emelkedik a felek eltérő megállapodása hiányában.”
A KSZ 2. számú melléklet Záradéka alapján, a KSZ 2. számú melléklet 4.1. pontjában meghatározott besorolási prémium megvonási sávhatárok 2018. január 01. napjától az alábbiak szerint módosulnak:
1. 50-100 óra
2. 100-200 óra
3. 200-350 óra
4. 350-500 óra
5. 500-550 óra

III. Nem járművezetői munkakörben foglalkoztatottak bérfelzárkóztatása:
1. A szakterületek (igazgatóságok és a vezérigazgató közvetlenbe tartozó szervezetek) által meghatározandó szakmunkás, mérnök és egyéb kulcsemberek ösztönzése, megtartása, bérfelzárkóztatása érdekében az alábbi módon meghatározott bérkeret kerül szétosztásra:
A 2018. évi Üzleti terv Bérköltség során meghatározott érték 0,42 %-ának megfelelő mértékben a nem járművezetői létszám arányát alapul véve, a gazdasági vezérigazgató-helyettes és a jogi és humánpolitikai igazgató közös döntésével keret kerül meghatározásra a szakterületek (igazgatóságok és a vezérigazgató közvetlenbe tartozó szervezetek) részére, melynek felosztásához az adott szakterület első számú vezetőjének döntése szükséges.
2. Azon felsőfokú állami iskolai végzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott, a munkakör ellátásához az előírásnak megfelelő végzettséggel rendelkező diplomás munkavállalók esetében, akik alapbére a bérfejlesztést követően az alábbi értékeket nem éri el az I. fejezetben rögzített bérfejlesztést követően, az alábbi értékre kell kiegészíteni az alapbérüket:
• főiskolai végzettség / bachelor, Bsc, BA / esetén ​300.000 Ft/hó
• egyetemi végzettség / master, Msc, MA / esetén ​330.000 Ft/hó
Mérnök munkakörben foglalkoztatottak:
• speciális szaktudással rendelkező, főiskolai végzettségű / bachelor, Bsc, BA / mérnök munkakörben foglalkoztatottak esetén
​​​​​​​350.000 Ft/hó
• speciális szaktudással rendelkező, egyetemi végzettségű / master, Msc, MA / mérnök munkakörben foglalkoztatottak esetén ​​​​​​​​​380.000 Ft/hó

A jelen pontban történő diplomás, illetve mérnök bérfelzárkóztatás forrását a III. 1. pontban rögzített, a „kulcsemberek” ösztönzését, megtartását szolgáló keret biztosítja.

IIII. Bérfelzárkóztatás a bértarifa rendszer alapján:

Minden főállású munkavállaló esetében, amennyiben az előzőekben szereplő I., II. és III. fejezetekben történő bérfejlesztést követően a személyi alapbér nem éri el a jelen Bérmegállapodás 1. sz. mellékletében szereplő személyi alapbér sávok alsó határát, akkor az alsó határ mértékéig, de legfeljebb 30 000 Ft/hó mértékig kell az alapbért felzárkóztatni. Az órabérrel foglalkoztatott munkavállalók besorolása az átlagos havi (174 óra) óraszámmal való arányosítással (a 7,2 órában foglalkoztatottak esetében 156,6 órával arányosítva), a részmunkaidőben foglalkoztatott munkavállalók besorolása pedig a teljes munkaidőre történő (elméleti) átszámítással valósul meg.

V. Rendelkező rész

A Bérmegállapodás a BKV Zrt. Igazgatóságának jóváhagyását követően, 2018. január 1-jével lép hatályba.
A Bérmegállapodás a béremeléssel kapcsolatos fővárosi közgyűlési előterjesztést jóváhagyó Fővárosi Közgyűlési döntés alapján hajtható végre.

A bérmegállapodás hatálya 2018. december 31-ig terjed.
Felek elkötelezettek az új belépő járművezetők járművezetői gyakorlati időhöz kötött szenioritásának megvalósításában, melyre éves szinten 40 millió Ft-ot (SZJR) különítenek el. Amennyiben az elkülönített összeg 2018. december 31-ig nem kerül teljes mértékben felhasználásra, úgy az aláíró felek a maradék felhasználásáról közösen döntenek.

A felek a Bérmegállapodás értelmezése és végrehajtása során a jóhiszeműség és a rendeltetésszerű joggyakorlás követelményének megfelelően járnak majd el. A szakszervezetek vállalják, hogy 2018. évben további jövedelemmel kapcsolatos igényt nem támasztanak, amennyiben a jelen megállapodásban foglaltak végrehajtásra kerülnek.
A felek minden erejükkel azon lesznek, hogy valamennyi esetleg felmerülő vitatott kérdést tárgyalásos úton oldjanak meg.
A felek a Bérmegállapodást, átolvasást követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írják alá.

2017.12.09.

TÁJÉKOZTATÓ
A BKV utazási igazolványok 2018. éves érvényességéről
Az utazási igazolványok érvényességével kapcsolatban 2017. év elején a BKK Zrt.-vel folytatott egyeztetések után a 2016. évi érvényesítő matricával ellátott állandó és ideiglenes igazolványok érvényességi ideje visszavonásig meghosszabbításra került. A BKK Zrt. ezeket ennek megfelelően fogadja el utazásra 2017. évben és így jár el majd 2018. évben is.
A BKV Zrt. utazási igazolványainak elfogadásával kapcsolatban a BKK Zrt. 2017. február 15. napján belső utasítást adott ki az ellenőrzést végző személyzet részére, illetve az elsőajtós felszállásban, jármű személyzete általi ellenőrzésben érintett közlekedési szolgáltatókat ennek megfelelően tájékoztatta (a tájékoztatásban felhívta a figyelmet a különféle utazási igazolványok felhasználhatósága kapcsán az egyes szolgáltatók között létrejött viszonossági megállapodásokra is).
A BKK Zrt. tájékoztatása alapján a közlekedési kártyák (RIGO) bevezetése, kibocsátása 2018. év folyamán valósul meg.
Az elektronikus jegyrendszerben használható személyre szóló arcképes közlekedési kártyák kiosztásáig a jelenlegi utazási igazolványokkal lehet utazni, azok érvényességi ideje határozatlan időre meghosszabbításra került, ezzel is biztosítva a zavartalan utazást.
A BKK Zrt. honlapján kiadott közlemény alapján 2018. január 1. napjától továbbra is a megszokott módon lehet használni a közösségi közlekedési eszközöket.
Az utazási igazolványok cseréjéről, a kártyák kiosztásáról, valamint az elektronikus jegyrendszerről a jövőben folyamatos tájékoztatást adunk.
Jogi és Humánpolitikai Igazgatóság

2017.11.13.

Kedves Tagjaink és Munkavállalók!

Az elmúlt időszakban megszaporodtak a Bkk és Bkv járművezetői ellenőrzések, mely véleményünk szerint bizonyos esetekben jogellenes. Nem készülhet rólatok olyan felvétel, amin az arcotok felismerhető illetve akkor is támadható a felvétel ha például a fülke mögül vesznek fel, nem vagy felismerhető és az eszköz amivel készült nem hiteles. Megosztunk veletek pár információt, ha ilyen eset történik veled, akkor mi a teendő!

– A legfontosabb hogy ne fogadjátok el bizonyítás eszközeként a felvételt ha személyes adat (arc) látható rajta, ugyanis az előzetes tájékoztatás nélkül, fénykép és videó felvétel esetében pedig ehhez hozzájárulást kellett volna kérniük.

Felvilágosítást kell kérni, hogy

– mi alapján kezeli a BKK/BKV az adatokat (milyen tájékoztatás?)
– a felvétel készítő milyen készülékkel készítette a felvételt
– hiteles eszköz e
– mi szükség volt arra, hogy a személyes adatot rögzítse a felvétel készítő (arc?)

Ha nincs személyes adat, de beazonosítható a vezető (hiteles eszköz + járat + beosztás) nincs mit tenni, nem adatvédelmi kérdésről van szó.
Ha jogtalan a kamerázás és büntetést szabnak ki, további lépéseket lehet tenni!
Akinek ilyen problémája van szívesen segítünk, ha az elérhetőségeinken megkerestek! www.kapszak.hu vagy kapsz@kapszak.hu

K.A.P.SZ. Elnökség

2017.05.20.

Kedves Tagjaink és Munkavállalók!

Van egy régebbi ügyünk az autóbuszok villamospályán történő közlekedésével kapcsolatban. Sikerült elérni, hogy a korábban általunk bejelentett helyszínek mindegyikén a forgalmi rend felülvizsgálatra kerüljön, melybe be kell vonni az illetékes rendőrkapitányságokat és az érintett tömegközlekedés üzemeltetőket! Az eredményekről és az intézkedésekről 2017. július 10-ig tájékoztatni kell minket is!

KAPSZ Elnökség

2017.05.02.

A végleges bérmegállapodás

2017.04.13.

Kedves Tagjaink és Munkavállalók!

A mai napon megtartott plenáris ülésen a lentebb olvasható Megállapodás Tervezet tárgyalása zajlott. Pár módosítási javaslat hangzott el a tervezethez, például az I.1-es pontban leírtak helyett nem egyösszegű egyszeri kifizetés legyen, hanem megfogalmazott bérfejlesztések január 1-el kerüljenek törzsesítésre, majd ezek után újra bérszámfejtenék januáról a béreket és az úgy kiszámolt különbség kerülne kifizetésre. Ezt a javaslatot a Munkáltató is mérlegeli majd, mivel ez jelentős terhet okozna a bérszámfejtésnek. Cafeteria keret 200.000 Ft-os keretösszegre való emelése is szóba került. Vannak azonban olyan pontok, melyek viszont lehet nem mindenkinek fog tetszeni. A II. pontban a Villamos és Metró Üzemigazgatósági bérfelzárkoztatásnak bizony ára van, mely lehet első olvasatra nem derül ki számotokra. A II.4-es pontban látható az alábbi szöveg:

“4. Jelen bérmegállapodás aláírásával egyidejűleg „A járművezetők számára kiírásra kerülő célprémiumról” tárgyú Megállapodás az érintetti kör egészére vonatkozóan, és a Metró Üzemigazgatóság „A földalatti vasútvezetők teljesítmény és minőségi prémium átmeneti megemeléséről” szóló megállapodás bérmegállapodás aláírásával egyidejűleg hatályát veszíti.4. Jelen bérmegállapodás aláírásával egyidejűleg „A járművezetők számára kiírásra kerülő célprémiumról” tárgyú Megállapodás az érintetti kör egészére vonatkozóan, és a Metró Üzemigazgatóság „A földalatti vasútvezetők teljesítmény és minőségi prémium átmeneti megemeléséről” szóló megállapodás bérmegállapodás aláírásával egyidejűleg hatályát veszíti.”

Nos az egyik megállapodás, nem más mint a Villamosenergia megtakarítási prémium, melyet eddig a Villamos, Metró, MFAV és Trolibusz járművezetői kaptak. Tehát a Villamosnál 40 Ft/óra, Metró és MFAV 60 Ft/óra kerül törzsesítesre, de a villamosenergia megtakarítás prémium kifizetése megszűnik. A MFAV-nál megszűnik az ideiglenesen megemelt teljesítmény és minőségi prémium megállapodás melyben 23 Ft / forduló helyett 46 Ft / forduló teljesítmény prémium és 47 Ft / forduló helyett 94 Ft / forduló minőségi prémium szerepelt, ezért cserébe a MFAV 49 Ft/óra plusz emelést kapnának.
Ez számunkra azért kicsit érdekes, hiszen ez nem mondható a +5% felzárkóztatási összegnek, hiszen egy meglévő juttatást fognak az alapbérbe beépíteni, tehát ez közel sem takar ilyen mértékű emelést, az egyik zsebből átraktuk a másikba. Tehát azért mégsem olyan visszautasíthatatlan ajánlat ez, hanem apró kiskapukkal jelenlegi pénzek kerülnek beépítésre. Várjuk véleményeteket, ezen információk alapján.

A Tervezet további tárgyalása szűk keretek között 19-én, 14 órától Állandó Bizottsági kereteken belül folytatódik.

KAPSZ Elnökség

MEGÁLLAPODÁS ​​TERVEZET
A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság munkavállalóinak
2017. évi jövedelmi elemeiről

A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban Munkáltató vagy Társaság) vezetése és a Társaságnál képviselettel rendelkező szakszervezetek a társasági munkavállalók 2017. évi bérfejlesztésének mértékéről és a társasági juttatásokról a következőkben állapodnak meg.
A munkáltató a keresetek növelése érdekében a főállású munkavállalók körében bérfejlesztést hajt végre. A megemelt személyi alapbérek kifizetését a munkáltató a Fővárosi Közgyűlés kedvező döntését követő hónap bérének bérkifizetésekor teljesíti.
A bérfejlesztés általános alapelve, hogy eltérő rendelkezés hiányában minden elem a munkavállaló jelen Bérmegállapodás aláírásakor érvényes személyi alapbérét alapul véve, tételenként kerül meghatározásra. Az így meghatározandó, külön jogcímeken járó bérfejlesztési összegek együttesen adják a bérfejlesztés teljes összegét.

A bérfejlesztés átlagos mértéke a személyi alapbér 15%-a, melyből 10% alapbérfejlesztés és 5% bérfelzárkóztatás célját szolgálja – elsősorban a hiányszakmák tekintetében – az alábbiak szerint:

I. Főállású munkavállalókra vonatkozó intézkedések:

1. A 2016. évi Bérmegállapodás 2. pontja alapján biztosított 8.000 Ft/fő/hó alapbér-kiegészítésen felül a munkáltató a 2017. januártól áprilisig tartó időszakra egyösszegben, egyszeri 112.000 Ft/fő (28.000 Ft/fő/hó) bérkiegészítést fizet tervezetten a 2017. májusi bérkifizetéskor mindazon munkavállalók számára, akik 2016. december 31-én munkaviszonyban voltak és a 2017. januártól áprilisig tartó időszak kötelező munkaidejének legalább 60%-át ledolgozták.
A főállású nem teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkaidejük arányában jogosultak ezen juttatásra.

2. A főállású munkavállalók átlagos alapbérfejlesztésének mértéke 10%, melynek alapja a munkavállaló jelen Bérmegállapodás aláírásakor érvényes személyi alapbére.
A 430/2016. (XII.15.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően 2017. január 1-jétől végrehajtott minimálbér és garantált bérminimum emelése beletartozik az I.2. pontban meghatározott béremelés mértékébe. Amennyiben a minimálbér és garantált bérminimum emelése magasabb mértékű, mint az I.2. pontban meghatározott béremelés mértéke, akkor további alanyi jogú emelés nem történik.

3. A 2016. évi Bérmegállapodás 2. pontja alapján biztosított 8 000 Ft/fő/hó alapbér-kiegészítés tervezetten 2017. május 1. napjától az alapbérbe beépítésre kerül, mely havibéresek esetén 8.000 Ft/fő/hó, órabéresek esetében 46/fő/óra, a 7,2 órában foglalkoztatottak esetében (metró motorkocsi vezetők, MILLFAV járművezetők) esetében 51 Ft/fő/óra összegű alapbér-emelést jelent. A főállású nem teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkaidejük arányában részesülnek a bérfejlesztésből.

4. Közös szabályok:

– A béremelésben nem részesülhetnek:
• mindazok a munkavállalók, akik a 1809/2010. (X.27.) számú határozattal elfogadott fővárosi bérpolitikai Irányelvek 1. számú mellékletében meghatározott sávhatár maximumát elérik (a bérfejlesztés mértéke az ő esetükben a jelenlegi alapbér és a sávhatár különbsége lehet), ugyanakkor a 35/VU/2013. 1.a sz. mellékletében meghatározott 9. és 10. BKV Zrt. szintkódhoz tartozó munkavállalók esetében a jelen megállapodás alapján a bérfejlesztéssel történő sávhatár átlépése további külön engedély nélkül végrehajtható,
• azok a munkavállalók, akik 2017. január 1. és a Bérmegállapodás végrehajtása közötti időszakban a 2017. évi minimálbér, illetve garantált bérminimum emeléssel érintett munkakörbe léptek be,
• azok a munkavállalók, akiknek a munkaviszonya a megállapodás végrehajtásáig megszűnt, vagy felmentési idejüket töltik.

– A személyi alapbér emelését biztosítani kell a passzív állományban lévőknek is.
– Azon munkavállalók esetében, akik olyan munkakörben dolgoznak ahol egységes alapbéren alapuló bértarifa rendszer működik, az alapbéremelést a bértarifa rendszer szerinti összesített alapbérre kell végrehajtani.
– A személyi alapbér emelés során a havibéres munkavállalók alapbérét 100 Ft-ra, az órabéres munkavállalók alapbérét egész Ft-ra kell kerekíteni a matematika szabályai szerint.
– A távolléti díj kiegészítés a társasági személyi alapbérfejlesztés időpontjától, annak mértékével növekszik.

5. A cafeteria éves keretösszege 2017. január 1-től bruttó 188. 000 Ft. A munkavállalók újranyilatkoztatása július hónapban kerül végrehajtásra.
A Munkáltató a mindenkori éves bérmegállapodás létrejöttéig a cafeteriát a 2017. évi bérmegállapodásban rögzített bázisösszegben biztosítja. Azon munkavállalók, akiknek az újranyilatkoztatás megkezdéséig kilépnek, vagy megkezdik felmentési idejüket, a 2016. évi keret időarányos részére jogosultak.

6. A KSZ 58. pontjára figyelemmel a Társasági elismerések esetében a jutalomalap 15%-kal emelkedik, melynek megfelelően összege 2017-ben 127.650 Ft.

II. Járművezetők bérfelzárkóztatása:

A munkaerő-piaci helyzet javítása érdekében a tömegközlekedési járművezetők az ágazati sajátosságoknak megfelelő többlet bérfejlesztésben részesülnek, melynek mértéke és összetétele ágazatonként a következő:
1. Villamos Üzemigazgatóság:
– A járművezetői egységes alapórabér alap bérfejlesztésen felüli növelése 40 Ft/óra.
– A Villamos Üzemigazgatóság Kollektív Szerződés Mellékletének 51-es pontja (Bérrendszerek és bérformák) a következő elemekkel kiegészítésekre kerül:
„Alapbér kiegészítések az egységes járművezetői alapórabér százalékában”
17-es vonalcsoport járművezetői : 5%,
„gyakorlati idő teljesítése után járó kiegészítés:”
Gyakorlati idő Alapbér kiegészítés mértéke
20-25 év között 6%
25-30 év között 9%
30 év felett 12%
– A bérmegállapodás aláírásának időpontjában állományban lévő és azt követően felvételre kerülő járművezető tanulók alapbére 1.050 Ft/órára, a kiemelt járművezető tanulók alapbére 1.150 Ft/órára változik az I.2. pontban rögzített bérfejlesztés helyett.
– A besegítő munkavállalók órabérének emelése egységesen 125 Ft/óra.

2. Metró Üzemigazgatóság:
– A járművezetői alapóradíj alap bérfejlesztésen felüli növelése a metró és MFAV járművezetők esetében 60 Ft/óra, a MFAV járművezetők esetében a bérmegállapodás aláírását követően további 49 Ft/óra.
– A Metró Üzemigazgatóság Kollektív Szerződés Mellékletének 5235. pontjában (Osztott munkaidő díjazása) a 700 Ft/nap pótlékról 1.000 Ft/nap pótlékra módosul.
– A bérmegállapodás aláírásának időpontjában állományban lévő és azt követően felvételre kerülő járművezető tanulók alapbére 1.050 Ft/órára, a kiemelt járművezető tanulók alapbére 1.150 Ft/órára változik az I.2. pontban rögzített bérfejlesztés helyett.
– A besegítő munkavállalók órabére MFAV járművezetők esetében egységesen 1.500 Ft/órára, a metró járművezetők esetében egységesen 1.845 Ft/órára emelkedik.

3. Autóbusz és Trolibusz Üzemigazgatóság esetében
– A bérmegállapodás aláírásának időpontjában állományban lévő és azt követően felvételre kerülő járművezetők esetében a minimális alapórabér az I.2. pontban rögzített bérfejlesztést követően 1.250 Ft-ra kerül megemelésre.
– A bérmegállapodás aláírásának időpontjában állományban lévő és azt követően felvételre kerülő járművezető tanulók alapbére 1.050 Ft/órára, a járművezető gyakornokok alapbére 1.150 Ft/órára emelkedik, az I.2. pontban rögzített bérfejlesztés helyett.
– Mind az autóbuszvezető besegítők, mind a trolibuszvezető besegítők esetében az alapbér 1.050 Ft/órára emelkedik.
– A jegyellenőrzési jutalék 60 Ft/óráról 100 Ft/órára emelkedik.
– Üzemanyag megtakarítás ösztönzése:
• dízel meghajtású járművek esetében kifizetési ár a NAV ár 52%-áról 70%-ára emelkedik
• nem dízel meghajtású járművek esetében új pótlék kerül bevezetésre 60 Ft/óra mértékben, a CNG, elektromos, hybrid, trolibusz járműveken dolgozók ösztönzése céljából, mellyel egyidejűleg a “jó teljesítési” prémium megszűnik.

4. Jelen bérmegállapodás aláírásával egyidejűleg „A járművezetők számára kiírásra kerülő célprémiumról” tárgyú Megállapodás az érintetti kör egészére vonatkozóan, és a Metró Üzemigazgatóság „A földalatti vasútvezetők teljesítmény és minőségi prémium átmeneti megemeléséről” szóló megállapodás bérmegállapodás aláírásával egyidejűleg hatályát veszíti.

5. Felek fontosnak tartják a Kollektív Szerződés 2. számú mellékletét képező, „a felszíni tömegközlekedési járművezetők egységes foglalkoztatási feltételeit és szempontjait, a minőségi prémiumok kifizetésének feltételrendszerét” tartalmazó megállapodás aktualizálását, vállalják, hogy annak tárgyalását haladéktalanul megkezdik és 2017. június 30-ig módosítják a megállapodást. Az erre vonatkozó fedezet a Bérmegállapodás részét képezi.

III. Nem járművezetői munkakörben foglalkoztatottak bérfelzárkóztatása:

1. A munkaköri besorolási tábla 11-14. szintjeibe tartozó munkakörökben foglalkoztatottak esetében az adott szint átlagos alapbére alatt keresők részére 6.000 Ft/fő/hó alapbérfejlesztés kerül végrehajtásra (akik ezzel a kiemeléssel az adott szint átlagos alapbérét elérik, vagy meghaladják, azok esetében a bérfejlesztés mértéke legfeljebb a jelen Bérmegállapodás aláírásakor érvényes személyi alapbér és az adott szint átlagos alapbérének különbsége lehet).
Szint
Átlagos alapbér (Ft)
11; 12
221 899
13
266 299
14
293 891

2. Azon felsőfokú állami iskolai végzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott, a munkakör ellátásához az előírásnak megfelelő végzettséggel rendelkező diplomás munkavállalók esetében, akik alapbére a bérfejlesztést követően az alábbi értékeket nem éri el az I.2. és I.3. pontban rögzített bérfejlesztést követően, az alábbi értékre kell kiegészíteni az alapbérüket:
• főiskolai végzettség / bachelor, Bsc, BA / esetén ​270.000 Ft/hó
• egyetemi végzettség / master, Msc, MA / esetén ​300.000 Ft/hó

3. A szakterületek (igazgatóságok és a vezérigazgató közvetlenbe tartozó szervezetek) által meghatározandó kulcsemberek ösztönzése, megtartása érdekében az alábbi módon meghatározott bérkeret kerül szétosztásra:
Az Üzleti Terv 0,4%-ának megfelelő mértékben a szellemi létszámon belüli hiányszakmák arányában keret kerül meghatározásra a szakterületek (igazgatóságok és a vezérigazgató közvetlenbe tartozó szervezetek) részére, melynek felosztásából legfeljebb a létszámuk 15%-a részesülhet az adott szakterület első számú vezetőjének döntése alapján.

IIII. Felek megállapodnak, hogy a Kollektív Szerződés 79. pontja az alábbiak szerint automatikusan módosul:
79. pont „Étkezési juttatás
A Társaság 5.000 Ft/fő/hó mértékben étkezési juttatást biztosít a 2018. évi bérmegállapodás megkötéséig a külső besegítő és a tanuló/hallgatói jogviszony mellett nyári szünidőben foglalkoztatott munkavállalók, továbbá a szakmunkástanulók részére, amennyiben az utalás időpontjában a Társaság állományában vannak.
Az étkezési juttatás utólag legkésőbb a tárgyhót követő hó végéig kerül utalásra az E-kártya étkezési-zsebébe.
A juttatás a teljesített órának megfelelően, időarányosan az alábbiak szerint jár:

60-80 óra/hó közötti teljesítésnél 2.300,- Ft
81-120 óra/hó közötti teljesítésnél 3.400,- Ft
120 óra/hó feletti teljesítésnél 5.000,- Ft
Étkezési juttatásra nem jogosultak
• a be- és kilépők a Társasághoz való be- és kilépés hónapjában,
• a Társaságnál szakmai gyakorlatot végzők,
• a szülési szabadságon lévők a szülési szabadság megkezdését követő hónaptól,
• a 30 napon túli betegállományban lévők, a passzív állományba helyezést követő hónaptól, kivéve a munkabaleset miatti betegállományt,
• az egy hónapon belül öt munkanapot meghaladó fizetés nélküli szabadságon lévők az adott hónapban,
• passzív állományból visszatérők az adott hónapban, amennyiben a passzív állományú távollét az öt munkanapot meghaladja,
• az igazolatlanul távollévők tárgyhónapban,
• a munkavégzés alól felmentett munkavállalók a felmentés megkezdését követő hónaptól,
• az egyéb fel nem sorolt bármilyen címen passzív állományba kerülést követő hónaptól.
Az étkezési juttatás összege élelmiszer, fogyasztásra kész étel és melegkonyhás vendéglátóhelyeken étkezési szolgáltatás vásárlására használható fel a mindenkori szolgáltató által megjelölt elfogadóhelyeken.

V. Rendelkező rész
A Bérmegállapodás a BKV Zrt. Igazgatóságának jóváhagyásával lép hatályba.
A Bérmegállapodás a béremeléssel kapcsolatos fővárosi közgyűlési előterjesztést jóváhagyó Fővárosi Közgyűlési döntés alapján hajtható végre.

A bérmegállapodás hatálya 2017. december 31-ig terjed.

A felek a Bérmegállapodás értelmezése és végrehajtása során a jóhiszeműség és a rendeltetésszerű joggyakorlás követelményének megfelelően járnak majd el. A szakszervezetek vállalják, hogy 2017. évben további jövedelemmel kapcsolatos igényt nem támasztanak, amennyiben a jelen megállapodásban foglaltak végrehajtásra kerülnek. Ebben az esetben az aláíró felek a bérfejlesztés témakörben kezdeményezett kollektív munkaügyi vitát lezártnak tekintik és az ezzel kapcsolatos sztrájkbejelentést visszavonják. A felek minden erejükkel azon lesznek, hogy valamennyi esetleg felmerülő vitatott kérdést tárgyalásos úton oldjanak meg.

A felek a Bérmegállapodást, átolvasást követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írják alá.

Budapest, 2017.​ ​​​​​

2017.04.07.

Kedves Tagjaink!

A 2017. április 7-én megtartott kollektív munkaügyi vita alkalmával a
Munkáltató megtette bérfejlesztési javaslatát, melynek mértéke és elemei
a következők:

A Munkáltatói javaslat 2017. évre január 1-től visszamenően 10 %-os
mértéknek megfelelő személyi alapbér növelést és 5 %-os
bérfelzárkóztatásra vonatkozó béremelést (ezen belül az éves cafetéria
keret emelését) tartalmazza. A Munkáltató vállalta, hogy legkésőbb 2017.
április 12-ig eljuttatja a szakszervezetek részére a részleteiben
kidolgozott bérmegállapodás tervezetét, melynek tárgyalása 13-án
plenáris ülés keretében megkezdődik.

2017-re január 1-től 10+ 5% béremelési ajánlat. Ez tényleg
“visszautasíthatatlan” !!! Egy közvéleménykutatás keretein belül várjuk
véleményeteket, melyet az alábbi linken lehet elérni:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2u_fiJbMRUF1PEQ4Wbfxzfufn-1shz5HJe91XD8UoPSsOnQ/viewform

KAPSZ Elnökség

2017.04.03.

Kedves Tagjaink és Munkavállalók!

Megosztanánk Veletek a sztrájkkal kapcsolatos törvėnyi szabályozást, melynek átolvasása után több kérdésre is választ kaptok. Az első rêsz a sztrájk törvény, a második pedig a Személyszállítási törvėny, mely az elègsèges szolgáltatást szabàlyozza. Kiemelnék pár lényeges információt előszőr a Sztrájktörvényből.

1. § (1) A dolgozókat a gazdasági és szociális érdekeik biztosítására – az e törvényben meghatározott feltételek szerint – megilleti a sztrájk joga.
(2) A sztrájkban való részvétel önkéntes, az abban való részvételre, illetve az attól való tartózkodásra senki nem kényszeríthető. A jogszerű sztrájkban résztvevő dolgozókkal szemben a munkabeszüntetés befejezését célzó kényszerítő eszközökkel nem lehet fellépni.
(3) A sztrájkjog gyakorlása során a munkáltatóknak és a munkavállalóknak együtt kell működni. A sztrájkjoggal való visszaélés tilos.

4. § (2) Annál a munkáltatónál, amely a lakosságot alapvetően érintő tevékenységet végez – így különösen a közforgalmú tömegközlekedés és a távközlés terén, továbbá az áram, a víz, a gáz és egyéb energia szolgáltatását ellátó szerveknél -, csak úgy gyakorolható a sztrájk, hogy az a még elégséges szolgáltatás teljesítését ne gátolja!

Szorosan kapcsolódik a 4-es §-hoz a Személyszállítåsi törvény rendelkezései

28. Még elégséges szolgáltatás a közforgalmú közlekedésben
39. § (1) A sztrájkról szóló 1989. évi VII. törvény (a továbbiakban: Sztrájk tv.) 4. § (2) bekezdésében meghatározott, még elégséges szolgáltatás mértéke a munkabeszüntetésben érintett időszakra vetítve vonalanként
a) a helyi és elővárosi személyszállítási közszolgáltatások esetén a megrendelt személyszállítási szolgáltatás mennyiségének 66%-a
b) az országos és a regionális személyszállítási közszolgáltatások esetén a megrendelt személyszállítási szolgáltatás mennyiségének 50%-a.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott arányokat vonalankénti bontásban, járatonként számolva, tört szám esetén felfelé kerekítve kell meghatározni. A még elégséges szolgáltatás mértéke az (1) bekezdésben meghatározott mennyiséget a munkabeszüntetés szervezői és a munkáltató közös megállapodásával meghaladhatja.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott mértékeket a munkabeszüntetés első 24 órája tekintetében óránként, ezt követően napi bontásban kell érvényesíteni oly módon, hogy ha a munkabeszüntetés munkanapon 6:00-9:00, illetve 15:00-18:00 közötti időszakot is érint, az (1) bekezdésben meghatározott mértékeknek ezen időszakokra vetítve önállóan, óránkénti bontásban is teljesülniük kell.
(4) A sztrájkkal érintett közlekedési szolgáltató az (1)-(3) bekezdésben foglaltaknak megfelelő és eleget tevő menetrendtervezetet dolgoz ki és azt legkésőbb sztrájk megkezdésének időpontját két nappal megelőzően a lakosság egyidejű tájékoztatásával meghirdeti.
(5) Az (1) bekezdésben meghatározott mértékű szolgáltatás nyújtása csak abban az esetben tekinthető a még elégséges szolgáltatás teljesítésének, ha az a menetrendben előre meghirdetett útvonalon és időpontban megvalósul.
(6) Az országos, regionális és elővárosi közszolgáltatások esetében a még elégséges szolgáltatás mértéke egyetlen település tekintetében sem lehet kevesebb a 27. §-ban rögzített alapellátás szintjénél.
(7) Ha a munkabeszüntetésben résztvevők az (1)-(3) bekezdés szerinti szolgáltatás nyújtását akadályozzák vagy ellehetetlenítik, a közlekedési szolgáltató a munkabeszüntetés szervezőivel és résztvevőivel szemben kártérítési igénnyel élhet, továbbá jogosult a vele szemben harmadik fél által érvényesített kárigényeket rájuk továbbhárítani.

Mint látható az első 3 bekezdés taglalja az elégséges szolgáltatás mértékėt, melyhez a Bkv külön sztrájk menetrendet készít, melyet a sztrájk előtt 2 nappal meghirdet. Ettől eltérni nem lehet, lásd 5-ös bekezdés! Most jön a legfontosabb a 7-es bekezdés!

(7) Ha a munkabeszüntetésben résztvevők az (1)-(3) bekezdés szerinti szolgáltatás nyújtását akadályozzák vagy ellehetetlenítik, a közlekedési szolgáltató a munkabeszüntetés szervezőivel és résztvevőivel szemben kártérítési igénnyel élhet, továbbá jogosult a vele szemben harmadik fél által érvényesített kárigényeket rájuk továbbhárítani.

Tehát ha nincs meg az elégséges szolgáltatás, mert Te sztrájkolnál, de még nem vette fel annyi ember a munkát amennyi kell és nem állsz ki a forgalomba akkor anyagi kártérítést igényelhet a Bkv Tőled és a sztrájkot szervező szakszervezetektől. Innentől kezdve gondolom egyértelmű, hogy a szakszervezetnek is az lesz az érdeke hogy kiküldjön dolgozni, mert hogy fizetni nem fog helyetted az biztos!

Az itt leírtak alapján el lehet gondolkodni azon, hogy ilyen törvényi feltételek mellett beszélhetünk-e sztrájkról! Az egész nem más csak egy színjáték, mely arra tökéletes, hogy az embereket ellenünk hangolja.

KAPSZ Elnökség

1989. évi VII. törvény
a sztrájkról1
1. § (1) A dolgozókat a gazdasági és szociális érdekeik biztosítására – az e törvényben meghatározott feltételek szerint – megilleti a sztrájk joga.
(2) A sztrájkban való részvétel önkéntes, az abban való részvételre, illetve az attól való tartózkodásra senki nem kényszeríthető. A jogszerű sztrájkban résztvevő dolgozókkal szemben a munkabeszüntetés befejezését célzó kényszerítő eszközökkel nem lehet fellépni.
(3) A sztrájkjog gyakorlása során a munkáltatóknak és a munkavállalóknak együtt kell működni. A sztrájkjoggal való visszaélés tilos.
(4) A szakszervezeteket megilleti a szolidaritási sztrájk kezdeményezésének joga. Szolidaritási sztrájk esetén az előzetes egyeztetés [2. § (1) bekezdése] mellőzhető.
2. § (1) Sztrájk kezdeményezhető, ha
a) a vitatott kérdést érintő kollektív munkaügyi vitában megtartott egyeztető eljárás hét napon belül nem vezetett eredményre, vagy
b) az egyeztető eljárás a sztrájkot kezdeményezőnek fel nem róható ok miatt nem jött létre.
(2) Amennyiben a sztrájkkövetelésben érintett munkáltató nem határozható meg, a Kormány öt napon belül kijelöli az egyeztető eljárásban résztvevő képviselőjét. Több munkáltatót érintő sztrájk esetében a munkáltatók, kérelemre, kötelesek képviselőjüket kijelölni.
(3) Az (1) és (2) bekezdésben említett egyeztetés ideje alatt is egy alkalommal sztrájk tartható, azonban ennek az időtartama a két órát nem haladhatja meg.
3. § (1) Jogellenes a sztrájk:
a) ha az 1. § (1) bekezdésébe, (3) bekezdésébe, a 2. § (1) bekezdésébe vagy a 4. § (2) bekezdésébe ütközik,
b) Alaptörvénybe ütköző cél érdekében,
c) olyan egyedi munkáltatói intézkedéssel, vagy mulasztással szemben, amelynek megváltoztatására vonatkozó döntés bírósági hatáskörbe tartozik,
d) kollektív szerződésben rögzített megállapodás megváltoztatása érdekében a kollektív szerződés hatályának ideje alatt.
(2) Nincs helye sztrájknak az igazságszolgáltatási szerveknél, a Magyar Honvédségnél, a rendvédelmi, rendészeti szerveknél és a polgári nemzetbiztonsági szolgálatoknál. Az államigazgatási szerveknél a Kormány és az érintett szakszervezetek megállapodásában rögzített sajátos szabályok mellett gyakorolható a sztrájk joga, de a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál a hivatásos állományúak nem jogosultak a sztrájkjog gyakorlására.
(3) Nincs helye sztrájknak, ha az az életet, az egészséget, a testi épséget vagy a környezetet közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné, vagy elemi kár elhárítását gátolná.
4. § (1) A sztrájk ideje alatt az ellenérdekű felek további egyeztetést folytatnak a vitás kérdés rendezésére, illetve kötelesek gondoskodni a személy- és vagyonvédelemről.
(2)7 Annál a munkáltatónál, amely a lakosságot alapvetően érintő tevékenységet végez – így különösen a közforgalmú tömegközlekedés és a távközlés terén, továbbá az áram, a víz, a gáz és egyéb energia szolgáltatását ellátó szerveknél -, csak úgy gyakorolható a sztrájk, hogy az a még elégséges szolgáltatás teljesítését ne gátolja.

(3) A még elégséges szolgáltatás mértékét és feltételeit törvény megállapíthatja. Törvényi szabályozás hiányában a sztrájkot megelőző egyeztetés során kell a még elégséges szolgáltatás mértékéről és feltételeiről megállapodni; ebben az esetben a sztrájk akkor tartható meg, ha a felek a megállapodást megkötötték, vagy ennek meghiúsulása esetén bármelyikük kérelmére a közigazgatási és munkaügyi bíróság jogerős határozata megállapította a még elégséges szolgáltatás mértékét és feltételeit.

(4) A közigazgatási és munkaügyi bíróság (3) bekezdés szerinti eljárására az 5. § (1) bekezdésének hatásköri és illetékességi szabályait, valamint az 5. § (2) bekezdésben foglalt szabályokat kell alkalmazni.

5. § (1) A sztrájk jogszerűségének, illetve jogellenességének (3. §) megállapítását az kérheti, akinek a jogszerűség vagy a jogellenesség megállapításához jogi érdeke fűződik. A kérelmet a kérelmező székhelye (lakhelye) szerint illetékes közigazgatási és munkaügyi bírósághoz kell benyújtani. Ha a sztrájk jogszerűségének, jogellenességének megállapításánál több közigazgatási és munkaügyi bíróság is érintett, a kérelem elbírálására a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság az illetékes.

(2) A közigazgatási és munkaügyi bíróság öt munkanapon belül, nemperes eljárásban, szükség esetén a felek meghallgatása után dönt. A közigazgatási és munkaügyi bíróság határozata ellen a közléstől számított öt napon belül fellebbezésnek van helye. A fellebbezést az ügy összes iratával együtt a beérkezése napján fel kell terjeszteni a másodfokú bírósághoz.
A másodfokú bíróság öt munkanapon belül dönt.
6. § (1) A sztrájk kezdeményezése, illetve a jogszerű sztrájkban való részvétel nem minősül a munkaviszonyból eredő kötelezettség megsértésének, amiatt a dolgozóval szemben hátrányos intézkedés nem tehető.
(2) A jogszerű sztrájkban résztvevő dolgozót – a (3) bekezdésben írt kivétellel – megilletik a munkaviszonyból eredő jogosultságok.
(3) A sztrájk miatt kiesett munkaidőre – eltérő megállapodás hiányában – a dolgozót díjazás és a munkavégzés alapján járó egyéb juttatás nem illeti meg.
(4) A munkaviszonyhoz kapcsolódó társadalombiztosítási jogokra és kötelezettségekre a társadalombiztosítási jogszabályok az irányadók azzal, hogy a jogszerű sztrájk időtartamát szolgálati időként kell figyelembe venni.
7. § (1) E törvény a kihirdetése napján lép hatályba.

2012. évi XLI. törvény
a személyszállítási szolgáltatásokról

28. Még elégséges szolgáltatás a közforgalmú közlekedésben
39. § (1) A sztrájkról szóló 1989. évi VII. törvény (a továbbiakban: Sztrájk tv.) 4. § (2) bekezdésében meghatározott, még elégséges szolgáltatás mértéke a munkabeszüntetésben érintett időszakra vetítve vonalanként
a) a helyi és elővárosi személyszállítási közszolgáltatások esetén a megrendelt személyszállítási szolgáltatás mennyiségének 66%-a
b) az országos és a regionális személyszállítási közszolgáltatások esetén a megrendelt személyszállítási szolgáltatás mennyiségének 50%-a.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott arányokat vonalankénti bontásban, járatonként számolva, tört szám esetén felfelé kerekítve kell meghatározni. A még elégséges szolgáltatás mértéke az (1) bekezdésben meghatározott mennyiséget a munkabeszüntetés szervezői és a munkáltató közös megállapodásával meghaladhatja.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott mértékeket a munkabeszüntetés első 24 órája tekintetében óránként, ezt követően napi bontásban kell érvényesíteni oly módon, hogy ha a munkabeszüntetés munkanapon 6:00-9:00, illetve 15:00-18:00 közötti időszakot is érint, az (1) bekezdésben meghatározott mértékeknek ezen időszakokra vetítve önállóan, óránkénti bontásban is teljesülniük kell.
(4) A sztrájkkal érintett közlekedési szolgáltató az (1)-(3) bekezdésben foglaltaknak megfelelő és eleget tevő menetrendtervezetet dolgoz ki és azt legkésőbb sztrájk megkezdésének időpontját két nappal megelőzően a lakosság egyidejű tájékoztatásával meghirdeti.
(5) Az (1) bekezdésben meghatározott mértékű szolgáltatás nyújtása csak abban az esetben tekinthető a még elégséges szolgáltatás teljesítésének, ha az a menetrendben előre meghirdetett útvonalon és időpontban megvalósul.
(6) Az országos, regionális és elővárosi közszolgáltatások esetében a még elégséges szolgáltatás mértéke egyetlen település tekintetében sem lehet kevesebb a 27. §-ban rögzített alapellátás szintjénél.
(7) Ha a munkabeszüntetésben résztvevők az (1)-(3) bekezdés szerinti szolgáltatás nyújtását akadályozzák vagy ellehetetlenítik, a közlekedési szolgáltató a munkabeszüntetés szervezőivel és résztvevőivel szemben kártérítési igénnyel élhet, továbbá jogosult a vele szemben harmadik fél által érvényesített kárigényeket rájuk továbbhárítani.

2017. 03.31.

Tájékoztató a sztrájkbejelentésről és a bértárgyalásról

Kedves Tagjaink és Munkavállalók!

A Közlekedési Alkalmazottak Polgári Szakszervezetének Elnöksége az alábbi véleményen van a kialakult helyzetről:

Mindenkinek a saját döntése, hogy támogatja a sztràjkot vagy sem. Mi nem tàmogatjuk, több okból sem.

– Egy sztrájk sikerességéhez sok minden kell, de a legfontosabb az Összetartás! Csak akkor lehet sikert elérni ha ezt Mindenki támogatja. Ez azonban sajnos hiányzik és nemcsak ebben az esetben, hanem minden más esetben is. Minket nem keresett meg senki előzetesen, hogy támogatnánk-e egy ilyen kezdeményezést. Ahhoz hogy 100%-ban támogató döntést hozzunk, informàciókra van szükség, ami nincs.

– A jelenlegi törvényi szabályozás mellett és a megtörtént kiszervezések nyomán (Vt-Arriva, Volánbusz, HÉV) véleményünk szerint nem lehet megfelelő nyomást gyakorolni se a Bkv-ra, se a tulajdonosra.

– Szerintünk nem megfelelő, a munkavállalók számára a több éves megállapodás, ezért támogatni se tudunk olyan kezdeményezéseket melyeknek ez a célja. Továbbra is az éves béremelést tartjuk elfogadhatónak, jelentős cafeteria keret növeléssel és mindezt január 1-ei hatállyal!

http://rtl.hu/rtlklub/magyarulbaloval/bkv-sztrajkkeszultseg

Pár megjegyzést hozzáfűznék a csatolt riporttal kapcsolatban, amit érdemes megnézni.

Miért most telt be a pohár? Mert csak inflációkövető emelések voltak.
– Ha emlékeim nem csalnak akkor szó nélkül elfogadták az eddigi megállapodásokat, azok akik most sztrájkra készülnek, köztük a tavalyit is ami egyenlő a nullával.

Vita a béremelés mértékében van és az állománycsoportok meghatározásában.
– A Bkv-tól az elhangzottak alapján idei évre 4-6 %-ot tudna ajánlani, ami egyenlő a semmivel. Béremelésnél a hiányszakmákat részesítené előnyben a vállalat, ahol van aki több béremelést kapna, van aki kevesebbet!

Gulyás Úr a minimumnak a 3 év alatt összesen 30%-os emelést tartják, mely az állami vállalatoknál már megtörtént!
Abban benne vannak hogy x százalék a bérfeszültség fedezésére menne, nem egységes emelést akarnak Mindenkinek.
– Tehát a majd kialkudott béremelési pénz burkoltan a bértarifa bevezetésére fog elmenni!

– A 100 %-os sztrájk támogatottságot szintén valótlannak tartjuk, mind szakszervezeti mind munkavállalói részről.

– Végül pedig a Kedvenc mondatom ami a Vezérigazgató Úr szájából hangzott el: A járművezetők mindig szerettek valamennyit túlórázni!
Hát ez több mint felháborító! Rá vannak kényszerítve arra hogy túlórázzanak, mert alacsony a létszám és nem valós az hogy csak 150 fő hiányzik a cégtől. Ennél jóval több a hiány elég csak a villamos ágazatra gondolni amiről még szó sem esett a riportban!

KAPSZ Elnökség

2017. 03. 12.

Idézet:

“a BKV vezetése nem csak ígérget, hanem mindannyiunk érdekét szem előtt tartva felelősségteljesen, mindent átgondolva, hosszú távú megoldásra törekszik és ennek szellemében folytatja a bértárgyalásokat”

Ezt az se hiszi el aki nyilatkozta. Milyen bértárgyalásról beszélünk? Egyetlen nyílt ülés volt januárban, amin nem történt semmi! Azóta Állandó Bizottsági ülésen ki tudja mi történt, oda csak egyesek jutnak be. De sok minden nem történhetett, mert a tavalyi 8000 Ft sincs törzsesítve a mai napig! Március van! Felhívnám a figyelmet, hogy nem most kell harcolni azért hogy a 8000 ft teljesen be legyen törzsesítve és a Bkv meg biztosítsa hozzá a forrást a pótlékokhoz! Ezért tavaly kellett volna harcolni kedves aláírók! Akkor valahogy inkább gyorsan aláírták a nagy semmit! Mert ott tartunk a nagy semminél! A Kollektív Munkaügyi vita nagy ötlet szintén, hiszen ott még annyian se vesznek részt mint az ÁB ülésen! Vagy esetleg ott majd egymás között ketten sikerül az újabb nagy semmit lebeszélni? Ennek fényében természetesen egyáltalán nem kellene több évre megállapodni! Évenkénti tárgyalások és január 1-től történő bérfejlesztés! Kicsit elgondolkodtató, hogy Miskolcon sikerült január 1-től érvényesíteni a bérfejlesztést és br. 330.000 Ft a cafeteria keret az ottani közlekedési cégnél! Hol vagyunk mi ettől? Sehol. Nekünk csak a fele és ha szerencsénk van akkor már áprilistól talán kapunk is valamit! Ez elgondolkodtató még annak a fényében is, hogy órabérben persze el vannak maradva sajnos, de ez az egész régióra is igaz ami szintén nem jó persze.

Kedves Munkavállalók! Ezen és sok máson kellene elgondolkodni, mert olyanokat támogattok a tagságotokkal, akik nem tesznek semmit. Vannak olyanok akik szeretnének tenni (és itt nem csak magunkra gondolok), de mivel nem őket támogatjátok nem tudnak, hiába is szeretnének! Az hogy a felmondás letétbe helyezése jó ötlet vagy sem, azt Nektek kell eldönteni. Ha valaki élni szeretne ezzel akkor a szükséges dokumentum megtalálható itt és a honlapunkon is. Nekünk eljuttatva összegyűjtjük és ha kell továbbítjuk az akciót szervező felé.

Deák Krisztián
KAPSZ Elnökség

dok001

http://alfahir.hu/2017/03/12/egyseges_kozlekedesi_szakszervezet_bkv_felmondas

2017. 03. 04.

Egy cikk velünk, az elvándorlásról, bértárgyalásról.

http://alfahir.hu/2017/03/04/kozlekedes_szakszervezet_kozlekedesi_alkalmazottak_polgari_szakszervezetenek_kapsz

2017. 03. 02.

KIÁLTVÁNY

http://nesze.org/index.php/rovatok/340-a-bkv-zrt-dolgozokert-osszefogo-erdekvedelmek-kialtvanya.html

2017. 02. 27.

Tájékoztató a pénteki egyeztetésről. A résztvevők számából le lehet vonni a következtetéseket, legtöbben arra se voltak képesek, hogy visszajelezzenek!

http://nesze.org/index.php/rovatok/339-erosodo-osszefogas-a-bkv-erdekvedelmei-kozott.html

2017. 02. 22.

Mi ott leszünk!

http://nesze.org/index.php/rovatok/338-a-bkv-s-szakszervezetek-kozos-erdekegyeztetese.html

2017. 02. 18.

Ha Mindenki összefogna akkor lenne igazán eredmény!

http://nesze.org/index.php/rovatok/337-osszefogast-surget-az-nsz-a-bkv-s-szakszervezetekkel-a-dolgozok-erdekeinek-hatekony-kepviselete-erdekeben.html

2017. 02. 18.

Most már több bérkövetelés is elhangzott különböző szövetségektől, míg a Bkv még nem tett ajánlatot. Minket a Ti véleményetek érdekel! Milyen béremelést tartanál elfogadhatónak a jelenlegi helyzetben? Több lehetőség közül választhatsz, illetve a saját véleményedet is megírhatod. Kérjük osszátok meg a szavazást, hogy minél több munkavállalóhoz eljusson. Köszönjük

Szavazás

2017. 02. 15.

TÁJÉKOZTATÓ

Meghosszabbodik az utazási igazolványok érvényessége

A Nemzeti Mobilfizetési Zrt. tájékoztatása szerint várhatóan 2017. február végéig elkészülnek a személyre szóló arcképes közlekedési kártyák, ezt követően kezdődhet meg azok kiosztása. Tekintettel arra, hogy a közlekedési kártyák kiosztásáig a jelenlegi utazási igazolványokkal lehet utazni, azok érvényességi ideje határozatlan időre kerül meghosszabbításra, ezzel is biztosítva a zavartalan utazást. A közlekedési kártya átvételének feltétele az addig használt utazási igazolványok leadása.

Az utazási igazolványok cseréjéről, a kártyák kiosztásáról, valamint az elektronikus jegyrendszerről a jövőben folyamatos tájékoztatást adunk.

Jogi és Humánpolitikai Igazgatóság

2017. 02. 15.

2016. évi elszámolás

IMG_0219

2017. 01. 23.

Kedves Tagjaink és Munkavállalók!
Mielőtt belemennénk a bértárgyalás eseményeibe, emlékezzünk meg a veronai buszbaleset áldozatairól mi is, mint ahogy a plenáris ülést is 1 perces néma megemlékezéssel kezdtük. Köszönjük!

Vezérigazgató Úr is látja hogy meg kell tartani a megfelelő mennyiségű és mínőségű munkavállalókat, melyet különböző programok, életpálya modellek létrehozásával akar megvalósítani. Természetesen ehhez megfelelő bérkorrekciónak is kell társulnia. Konkrét számok egyenlőre nem hangzottak el, de a munkáltató mielőbb szeretne megállapodni. A részletek kidolgozása a szakszervezetekkel közösen az Állandó Bizottság keretein belül fog megtörténni. A tavalyi bérmegállapodásban foglaltak betartása is szóba került és még január hónappal törzsesíteni is akarják az eddigi 8000 Ft mozgóbèrt, melynek pontosítását szintén az Állandó Bizottsági ülés keretèn belül ígérték.
Reméljük a szavak mögött tartalom is lesz, mert anélkül ezek megvalósítása nem lehetséges és a tavalyi megállapodásban rögzítettek is megvalósulni látszanak, igaz ezen már rég túl kellett volna esni és nem most egyeztetni róla. Az aktuális információkról tájékozatni fogunk benneteket.
KAPSZ Elnökség

2017-01-17

Kedves Tagjaink!

A csatolt képeken megtekinthetitek a Bkv-tól kapott választ és arra a reagálásunkat. Érdemi választ nem kaptunk igazából.
A 2017-es Bértárgyalás első ülése 2017. Január 23 hétfő 11 órakor lesz, amiről természetesen tájékoztatunk Mindenkit.

KAPSZ Elnökség

IMG_0206IMG_0205

2017. 01. 12.

Kedves Tagjaink és Munkavállalók!

A tegnapi napon kikerült tájékoztatóval kapcsolatos levelünket olvashatjátok lentebb, melyet a szakszervezeti vezetők és a vállalat részére küldtünk el.
A munkaszerződés módosítással kapcsolatban továbbra is fent tartjuk azon álláspontunkat, miszerint több probléma is van a dokumentummal, ezért aláírását továbbra sem támogatjuk! Egy munkaszerződés módosítás 2 oldalú megállapodás, melyhez mindkét fél beleegyező akarata szükséges.
KAPSZ Elnökség

A kiküldött levél

Tisztelt Kukor Gyula!
Villamos Független Szakszervezet elnöke

Tisztelt Szakszervezeti Vezetők!

2017. január 11. 16:30-as időpontban a Villamos Független Szakszervezet Facebook oldalán egy tájékoztató jelent meg A munkakörértékelési rendszer bevezetésével összefüggő munkaszerződés módosításokról. Kérjük szíves tájékoztatásàt, hogy ezen információk a BKV Zrt. utólagos, hivatalos tájékoztatója vagy sem, mert a tájékoztatóról nem tudni ki írta illetve ezen tájékozatóhoz milyen módon jutott hozzá, mert Szakszervezetünk hivatalos választ mai napig nem kapott ezzel kapcsolatban.

Tisztelettel
Közlekedési Alkalmazottak Polgári Szakszervezete
dr. Soós Ádám
elnök

2017. 01. 09.

Figyelem!!!
Nem azért kérjük a munkaszerződés módosítás alàírásának megtagadását mert nem szerepel benne a 8000 Ft törzsesítése, hanem azért mert 2016. december 1-ei a szerződés dátuma!!! Továbbra is kérünk Mindenkit hogy ne hagyjátok magatokat átverni!!! Érdekes módon vàlaszt még nem kaptunk csak a kèpen látható információhoz jutottunk !
Az egész bűzlik! Mi az hogy ha lesz megállapodás?! A bérmegàllapodásban az szerepel hogy ha 2016 december 31-ig nem vezetik be a bértarifát akkor 2017. január 1-el törzsesítik !!! Ez hol van??? Nem kell külön megállapodni!!! Miért nem azt a papírt osztogatják amiben a béremelést közlik??? Csak nem arra megy ki a játék, hogy sumákba Mindenki aláírja a módosítást dec 1-el majd benyögik hogy bevezettük a bértarifàt?! Mert akkor már nem reklamálhatsz !!! Aláírtad dec 1-el, a béred meg maradt ugyanannyi!!! Ezen tessék elgondolkodni!!!
KAPSZ Elnökség

img_0201

2017. 01. 07.

A levél amire a választ várjuk

levelbkv170105page1levelbkv170105page2

2017. 01. 05.

FIGYELEM ÚJABB INFORMÁCIÓ:

Figyelem!!! Nem csak Munkaköri leírást, de Munkaszerződés módosítást is alá akarnak veletek íratni!!! Senki se vegye át és ne is írja alá!!!
KAPSZ Elnökség

Felhívjuk minden Munkavállaló figyemét, hogy az új Munkaköri Leírást, mely a Bértarifa rendszer bevezetése miatt lesz szükséges, figyelmesen olvassa el annak tartalmát és ami még fontosabb a dokumentum dátumát is nézze meg, mert csak olyat szabad aláírni amin az aznapi dátum szerepel! Tehát nem írunk alà például új Munkaköri Leírást 2016 decemberi dátummal. Ha nem adnak megfelelő dátumú dokumentumot akkor semmiképp sem szabad aláírni! Ha ilyennel találkoztok azonnal keressetek meg minket itt vagy a kapsz@kapszak.hu e-mail címen illetve a kapszak.hu oldalon található elérhetőségeken! A történet folytatását Mindenkinek a fantáziájára bízzuk!
Kérünk Titeket hogy minden olyan kollégával osszátok meg akit csak ismertek, függetlenül attól, hogy mely területen dolgozik!
K.A.P.SZ. Elnökség

2016. 12. 31.

Boldog Új Évet Kívánunk

K.A.P.SZ.

2016. 12. 24.

Kívánd, hogy mindaz, amit ma éjjel gondoltál
Ugyanúgy igaz legyen holnap s holnapután,
Kívánj igazi ünnepet, kívánj igazabb életet,
Békés karácsonyt mindenkinek!
(Horváth Attila)

K.A.P.SZ.

2016. 12. 05.

Kedves Tagjaink és Munkavállalók!
 
Az alábbi információkat kaptuk az Erzsébet utalvánnyal kapcsolatban.
 
K.A.P.SZ. Elnökség
 
Erzsébet-kártya tájékoztató
Tájékoztatom, hogy 2016. november hónaptól kezdődően a papír alapú Erzsébet-utalványt felváltja az Erzsébet-utalvány Plusz Kártya.
A kártya a munkavállalók részére díjmentes, továbbá a kártya megrongálódása, elvesztése esetén a pótlás szintén díjmentes.
A munkavállalók részére a Kártyák, azok szolgáltató általi legyártását követően azonnal kiosztásra kerülnek.
Ez azt jelenti, hogy az eddig papír alapon kapott havi Erzsébet-utalvány juttatás értéke a jövőben az Erzsébet-utalvány Plusz kártyára kerül feltöltésre. Az Erzsébet-utalvány Plusz kártya ún. elektronikus utalványzsebekkel rendelkezik, az eddigi juttatási elemek így a jövőben egy elektronikus utalványkártyán elérhetőek. A korábban papíralapú ‒ étkezési, iskolai, kultúra, sport Erzsébet-utalványban nyújtott juttatások a kártya megfelelő utalványzsebén keresztül használhatóak, és kezelhetők. A kártya zsebei megfelelnek a papíralapon kibocsátott Erzsébet-utalványok típusainak, így az egyes zsebek felhasználhatósági köre azonos a papír alapú utalványokéval.
A Kártya előnye többek között, hogy a kártyabirtokos a vásárlások alkalmával forintra pontosan egyenlítheti ki a fizetendő összeget, nem kell különbözet esetén készpénzzel kiegészíteni az Utalványt, ha azon a szükséges összeg rendelkezésre áll. Emellett az elektronikus kártya bevezetésével megszűnnek a papíralapú utalványok átvételével járó kényelmetlenségek is, a kártya bevezetését követően a munkavállaló személyes ügyintézés nélkül jut a számára járó összeghez. Az elektronikus kártyára a feltöltött összeg már az munkáltatói utalást követően 24-48 órával elérhető, amennyiben az ellenértéke beérkezett a kártya forgalmazójához. Az Erzsébet-utalvány Plusz kártya névre szól, így egy esetleges munkahelyváltás esetén a munkavállaló azt magával viheti.
Az Erzsébet-utalvány Plusz elektronikus kártyán már kényelmesen, egyszerűen felhasználható minden Erzsébet-utalványzseb (étkezési, iskolai, kultúra és sport), amely teljes mértékben megegyezik a papíralapú utalvány felhasználhatóságával.
A folyamatosan bővülő elfogadóhelyekről és minden egyéb kérdésről a forgalmazó honlapján (https://www.erzsebetutalvanyplusz.hu/) tájékozódhat.
A kártyákat 2016. november végén rendeljük meg, melyek 2016. december 06. napjától vehetők át a humán területeken. Az Erzsébet Utalványforgalmazó Zrt. minden kártyához tájékoztatót mellékel a kártya aktiválásával kapcsolatos teendőkről.
A Kártya bevezetésével kapcsolatos esetleges további tudnivalókról Társaságunk folyamatosan tájékoztatja a munkavállalókat.
Budapest, 2016. december
Jogi és Humánpolitikai Igazgatóság
 

2016. 12. 02.

Kedves Tagjaink és Munkavállalók!
 
Mint tudjátok megszületett az utazási igazolványok viszonossági alkalmazásáról a megállapodás a Bkv és a Volánbusz között. Az utazási igazolványok a képeken látható járatok teljes útvonalán Budapesten belül és kívül egyaránt érvényesek! Későbbiekben a RIGO bevezetése esetén azt is elfogadják mint érvényes utazási igazolvány.
 
K.A.P.SZ. Elnökség
file-2016-12-02-12-29-52 file-2016-12-02-12-30-09

2016. 11. 28.

Kedves Tagjaink !

A mai napon a Városi Közlekedési Szakszervezetek Szövetsége (VKSZSZ), melynek a K.A.P.SZ. is a tagja, megküldte a jövő évre vonatkozó bérkövetelését a Budapesten, Debrecenben, Miskolcon, Pécsen és Szegeden működő közlekedési vállalatoknak, tulajdonosoknak és a Nemzetgazdasági Minisztériumnak. Egységesen követeljük a 15 százalékos béremelést és az 5 százalékos bérfelzárkóztatási alapot. A közös követelésre egyszerre, egy időben küldött levélben is felhívtuk a döntéshozók figyelmét. Az VKSZSZ elnöke leszögezte, nem érheti őket az a vád, hogy későn szóltak, hiszen a cégek még csak most kezdik előkészíteni a jövő évi üzleti tervet, amelybe még be lehet építeni – és a szakszervezetek el is várják, hogy építsék be – a béremeléssel járó költséget. Nem hagyjuk magunkat eltántorítani az országos mértéktől, amely hosszú évek után először méltányos és jó kiindulási alap lehet a bérszínvonal további, átlagos rendezésére. Ez a követelés minden nagyvárosi közösségi közlekedési dolgozóra vonatkozik – a szövetséges szakszervezetek elszántak, s idén nem fogják hagyni, hogy az utolsó pillanatokig halogatott néhány százalékos alamizsnával szúrják ki a közlekedésiek szemét. Az érdekvédők az 5 százalékos felzárkóztatási kerettől sem tekintenek el, mert az ágazatban messze leszakadt bérek is vannak, s ha ezeket nem emelik az átlaghoz, akkor tovább nő a már amúgy is nehezen kezelhető bérfeszültség és az elvándorlás a szakmából. Ez utóbbi egyes területeken már így is katasztrofális méreteket kezd ölteni, erre a szakszervezetek korábban is többször felhívták a figyelmet – emlékeztet a VKSZSZ elnöke. Ez azért is tartja indokoltnak, sőt sürgetőnek a megfelelő béremelést, a közösségi közlekedésben az elmúlt években csak a munkavállalókra pakolt terhek nőttek drasztikusan, a jövedelmek viszont nem, vagy éppen csak alig észrevehetően, holott ebben az ágazatban kellene a legjobban megbecsülni az utasok tömegeiért felelős, nehéz munkát végzőket. A szolgáltatás színvonalának megtartását a jelenlegi bérek és az időnként vállalhatatlan munkakörülmények miatt, valamint a tulajdonosok és a munkáltatók szemlélete miatt nem lehet továbbra is garantálni. A VKSZSZ ezért a megfelelő béremelés mellett szemléletváltást, az áldozatos munkát végzők erkölcsi megbecsülését is elvárja.

Üdvözlettel
K.A.P.SZ. Elnökség

2016. 11. 11.

 Tisztelt Szakszervezeti Tagjaink, Barátaink, Kollégáink, Ismerőseink és Szimpatizánsaink!

Lezárult a November 9-10.én tartott Üzemi Tanács választás, mely eredményes volt. Ezúton szeretnénk megköszönni részvételeteket és a jelöltjeinkre leadott szavazatokat. Úgy érezzük, hogy nincs miért szégyenkeznünk, Szakszervezetünk a KAPSZ rövid ideje működő szakszervezet és még csekély taglétszámmal rendelkezik, de ehhez képest több mint 300 szavazatot gyűjtöttek jelöltjeink, akik 4-en póttagként felkerültek a listára.
Sorrendben:
1. Szegedi Erika (diszpécser)
2. Csépányi Henrik Edéné Évi (járművezető)
3. Anka János (villamos jármű szerelő)
4. Csépányi Henrik Ede (járművezető)
Megragadjuk az alkalmat, hogy gratuláljunk a Villamos Független Szakszervezet 13 jelöltjének, mint megválasztott Üzemi Tanács tagoknak és emellett eredményes munkát kívánjunk nekik a következő 5 évre.

Tájékoztatás!
Egyúttal tájékoztatjuk tagjainkat a vállalatnál zajló eseményekről. Szakszervezetünk a KAPSZ a VKSZSZ-el közösen konzultációt kezdeményezett az idei évben a Bérmegállapodásban szereplő 8000 Ft béren kívüli juttatás November 1-től történő törzsesítéséről (a munkáltató November 17.éntartandó Vezetői Értekezleten dönt-e kérdésben), majd Plenáris ülésen születhet megállapodás a Szakszervezetekkel. Folyamatban van a jövő évre választható Cafetéria elemek bővítésére és ezek elfogadása. Kezdeményeztük továbbá, hogy még az idei évben kezdődjenek meg a jövő évi Bértárgyalások előkészületei.

Köszönjük megtisztelő figyelmeteket és bizalmatokat, a jövőben is igyekszünk tájékoztatni titeket az aktualitásokról.
Üdvözlettel: KAPSZ Elnökség

2016. 11. 05.

Üzemi Tanács Választás 2016. november 9. és 10.

Szavazz Jelöltjeinkre!

2016. 11. 04.

Kedves Munkatársaink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2016. november 1-től az agglomerációs viszonylatokon közlekedő autóbuszokon a VOLÁNBUSZ Zrt. a BKV Zrt. által kiadott utazási igazolványokat nem fogadja el.
Az agglomerációs közösségi közlekedés kiszervezésével kapcsolatos egyik elvárás volt, hogy az utasok és munkavállalók ebből hátrányt ne érezzenek, ezért Társaságunk intézkedett a helyzet rendezése érdekében.
A BKV Zrt. mindent megtesz azért, hogy a munkavállalók érdekei ne sérüljenek. Kérjük, hogy amíg a tárgyalások nem zárulnak le, addig a munkába járást szolgáló utazási költségekről szíveskedjenek ÁFA-s számlát kérni a BKV Zrt., illetve – a BHÉV Zrt.-hez kerülő munkavállalók esetében – a BHÉV Zrt. nevére, melynek 86 %-át téríti meg a munkáltató a vonatkozó jogszabály alapján. Az elszámolás technikai részleteiről a humán ügyintézők adnak felvilágosítást.
A számlán szerepeltetendő cím:
Cégnév: BKV Zrt.
Székhely: 1980 Budapest, Akácfa utca 15.
vagy
Cégnév: BHÉV Zrt.
Székhely: 1072 Budapest, Akácfa utca 15.
Budapest, 2016. november 4.
Megértésüket megköszönve, üdvözlettel:
Bolla Tibor
elnök-vezérigazgató

2016. 08. 09.

Kedves Tagjaink és Munkavállalók!

Az alábbi tájékoztatást kaptuk, elvileg most már minden rendben. Ha nem így lenne akkor jelezzétek!

Köszönjük
KAPSZ Elnökség

A Fővárosi Vízművek a mai napon tájékoztatott, hogy a Határ úton lévő forgalmi torony vízellátását biztosító vezetékrendszer átöblítésre került 2016.08.05-én, a víz minősége megfelelő.

A rendszerben pangó víz volt, s emiatt volt zavaros, és bűzös.

2016. 08. 08.

Kedves Kollégák és Tagjaink!

A Határ úti torony víz problémáival az alábbi tájékoztatást kaptuk. Kértük, hogy a kiszállított mennyiség és az ellátás tényleg folyamatos legyen, ne fordulhasson elő az, ami hétvégén is volt, hogy nincs ivóvíz megfelelő mennyiségben illetve kértük a folyamatos tájékoztatást az újabb fejleményekről.

KAPSZ Elnökség

“A Határ úti végállomás ivóvíz ellátásával kapcsolatban a következő tájékoztatást adom:

A végállomás által használt vezetékes vizet ellátó főnyomócsövet az elmúlt hetekben cserélték, ezért lehetett érezni eltérő vízminőséget. A BKV Zrt. Üzemeltetés Koordinációs Főosztály Járműüzemeltetési és Ellátási Osztálya illetékességből megkezdte a palackozott vizek kiosztását, illetve a járművezetők ellátását. A végállomás vízellátása folyamatos, mely tartalmaz 3 db 25 literes szódás ballont (amit cserélnek ha kifogy) és ezen kívül palackos ásványvíz is rendelkezésre áll. Mivel nem álltak rendelkezések konkrét adatok az ellátás mennyiségével kapcsolatban, ezért előfordult néhány esetben, hogy hiány alakult ki, amit jeleztünk, és kértük a szükséges mennyiség folyamatos biztosítását. Ennek hatására az elfogyasztott mennyiséget két naponta ellenőrzik, szükség esetén pedig azonnal intézkednek a pótlásról.

A felmerült problémák miatt az víz minősége bevizsgálás alatt van, illetve megkezdődtek a laboratóriumi vizsgálatok is. Ennek eredményére az illetékes szolgálat még vár. Az eredményről a Villamos Forgalmi Főmérnökség is értesítést kért.

Üdvözlettel:

Dr. Varga Zoltán

Osztályvezető

Villamos Üzemigazgatóság

Villamos Forgalmi Üzemeltetési Osztály

2016. 07. 04.

Meghívást kaptunk az ATV Start reggeli műsorába, a formaruhákkal kapcsolatban.

ATV Start BKV formaruha KAPSZ

2016. 06. 23.

Kedves Munkavállalók!
A mobil kormányablak telephelyekre történő kitelepülése bizonytalanná vált, az egyeztetések még jelenleg is folynak. Ezért kérünk titeket ne várjatok a mobil kormányablakra, hanem keressetek fel egyet. Info a BKV-tól.
KAPSZ Elnökség

2016. 06. 22.

NEK regisztráció saját tapasztalat:
A mai nap fél 1 fele a kispesti kormányablakban 4-en pillanatok alatt végeztünk. Ketten voltak előttünk 10 percet ha vártunk és sorra kerültünk. Mivel 4-en mentünk ezért 4 sorszámot húztunk, személyenként kell sorszámot húzni! Két ügyintéző kettesével kb 10 perc alatt megcsinálta a szükséges iratokat. Szerintem ne várjon senki mobil okmányirodára, mert felesleges. Ha ahol intézni szeretnéd és sokan vannak vagy lassú az ügyintézés, mert ilyet is hallottam akkor keressetek másik kormányablakot, mivel bárhol megcsinálhatjátok a regisztrációt !
Deák Krisztián

2016. 06. 13.

Kedves Kollégák!
A mai délutánon lezajlott egyeztetésről pár mondatban tájékoztatnálak benneteket. Először is szeretném megköszönni azoknak a segítségét akik megkerestek és ismertették velünk az általuk tapasztalt problémákat vagy csak egy-egy ötlettel áltak elő. Egy nagyon fontos dolog mielőtt konkrét válaszokat adnék: mindig és folyamatosan jelezzétek az esetleges hibákat a járműkísérőn, mert ha csak egy-két panasz érkezik akkor nehezebb rá felhívni a figyelmet, mintha több különböző bejelentés érkezik. Ha pedig nem is írjátok le esetlegesen az olyan mintha nem is létezne.
CAF KLÍMA: Régóta fennálló probléma, melynek javítását új szoftververzió hivatott megoldani. Hogy ez miért tart sokáig annak oka az hogy minden ilyen módosítást jóvá kell hagynia a hatóságnak és csak utána kerülhet a villamosokon frissítésre. Tájékoztatás lesz ennek megtörténtekor, utána meglátjuk valóban jól sikerült-e.
A vezetőállásban található klíma szellőzőjének állíthatóságára annyi választ kaptunk hogy ezeket a lamellákat egyenként lehet állítani, de sok panasz erre nem érkezett eddig. Jeleztük, hogy ez igenis probléma, keressünk rá megoldást.
A klíma működése a vezetőállásban általában egyedi hibákra vezethető vissza, rossz érzékelők miatt többek között, ha továbbra is előfordul akkor ezt jelezni kell hibaként.
Vészfék: Ezen gond is feldolgozás alatt van, jelezve lett a Bkk és a gyártó felé hogy a jelenlegi formájában (nem megszakítható a folyamat) ez sajnos több utasbalesetet is okozott és kérik ennek megváltoztatását. Itt a gyártónál akadozik a dolog (tender kiírásban nem igazán volt ez a rész leszabályozva) ezért így lett megoldva, azonban ennek változtatását szerintük nem garanciális hibaként csinálnák meg (vagyis nem ingyen) ezért itt megy az egyeztetés a Bkk-BKV-CAF között. Természetesen itt is az előbb felvázolt út fog majd megvalósulni új szoftver hatósági engedélyezés után.
Visszapillantó kamera: Több gond is jelezve lett, párásodás, esőben nem megfelelő képet ad. Volt ahol kamera vagy burkolat javításával ez kiküszöbölésre került, de még mindig vannak problémák. A gyártó itt is tud róla, meglátjuk milyen megoldással állnak elő. Azonban addig is itt feltétlenül tartsátok szem előtt az utasítás szabályait, mely a visszapillantó berendezésekre vonatkozik. Ne kockáztassunk, ha szükséges akkor tessék a szabályok szerint eljárni és a hibát jelezni, mert súlyos baleset lesz a vége.
Futár: mindenféle futár utastájékoztatási probléma a Bkk-hoz tartozik, ezért minden ilyen felvetés oda lesz továbbítva.
Még sok más észrevételt is jeleztetek nekünk, azonban az idő rövidsége miatt nem mindent tudtunk itt megbeszélni, de ezen problémákat egy csokorba gyűjtve fogjuk eljuttatni és az adott terület részére ezek szétküldésre kerülnek.
Még egy fontos beosztást érintő problémát is jeleztünk, miszerint nem túl jó megoldás az hogy embereket a megszokott munkaidejéből átforgatják egy teljesen ellentétes beosztásba szabadnap után egy – két napra, majd vissza. Ezzel Igazgató Úr is egyetértett, de szerinte ez csak egy-egy eset mely az alacsony létszám miatt került esetlegesen így megoldásra. Szerintünk ez jelentős, és több munkavállalót érint, ezért kérte hogy ezt példákkal prezentáljuK felé és akkor tud foglalkozni a problémával. Ezért arra kérek Mindenkit akinek ilyen gondja van keressen meg minket itt üzenetben vagy e-mailben az elnokseg@kapszak.hu címen és küldje el nekünk a havi beosztását, hogy megmutathassuk ez sajnos nem egy embert érint. Természetesen nem kell tartania senkinek sem, név nélkül fogjuk ezeket az adatokat megmutatni.
Köszönöm figyelmeteket
Deák Krisztián

2016. 05. 31.

Tisztelt Munkavállalók!
Az elektronikus jegyrendszer bevezetésének első lépéseként a jelenlegi utazási igazolványok helyett új Arcképes Közlekedési kártya kerül bevezetésre.
Az Arcképes Közlekedési kártya – az utazási igazolványhoz hasonlóan – korlátlan számú utazásra jogosít majd a BKK Zrt. által megrendelt személyszállítási közszolgáltatások járatain (az autóbusz, villamos, trolibusz, fogaskerekű, metró, HÉV).
A jelenlegi utazási igazolványt felváltó, új, Arcképes Közlekedési kártyára való áttéréshez kapcsolódóan a munkavállalói-, hozzátartozói-, nyugdíjas-, időszakos utazási igazolványok tervezetten 2016. augusztus végén lecserélésre kerülnek, amely a Nemzeti Egységes Kártyarendszer (NEK) részét képezi majd.
Az új, Arcképes Közlekedési kártya intézéséhez szükséges:
1. Minden munkavállalónak, hozzátartozónak, nyugdíjasnak intéznie kell személyes adatai regisztrációját a Nemzeti Egységes Kártyarendszerbe (NEK). Ezt az ingyenes regisztrációt az Okmányiroda/kormányablaknál lehet intézni.
2. Minden érintett munkavállalónak, hozzátartozónak, nyugdíjasnak egy nyilatkozat kitöltése szükséges arról, hogy hozzájárul az adatainak átadásához a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. részére (NM Zrt. 1027 Budapest, Kapás u. 6-12), ahol jogszabály alapján intézkednek a kártyakibocsátásról. A nyilatkozatok alapján az adatokat a BKV Zrt. adja át a NM Zrt.-nek.
Nyilatkozat hiányában a kártyaigénylést a NEK regisztrációt követően a munkavállalónak személyesen kell intéznie a Nemzeti Mobilfizetési Zrt-nél (1027 Budapest, Kapás u. 6-12).
1. Regisztráció intézése a NEK-rendszerben
Az adatfelvételt bármelyik okmányirodában, kormányablakban lehet intézni, illetve mobil okmányirodai kiszolgáló helyen.
• Ha időpontfoglalással történik az ügyintézés, akkor az ügycsoportok közül a „Diákigazolvány, NEK adatlap” ügyet kell kiválasztani.
Központi elérhetőségek, segítségnyújtás:
Kormányzati ügyfélvonal a nap 24 órájában:
Telefon: 1818 (helyi tarifával hívható „kék” szám)
E-mail: 1818@ugyfelvonal.hu
• Ha előzetes időpontfoglalás nélkül történik az ügyintézés, akkor fel kell keresni az okmányirodát vagy kormányablakot (ügyfélfogadási időn belül). Az ügyfélhívón nem szerepel az közlekedési kártya, ezért jelezni kell a helyszínen, hogy a Nemzeti Egységes Kártyarendszerbe történő regisztráció ügyintézése miatt szükséges (ez az okmányirodák egy részében a diákkártyához szükséges adatfelvételnek felel meg).
• Mobil kiszolgáló helyen történő ügyintézés: a munkavállalói adatfelvétel megkönnyítése érdekében a BKV Zrt. bizonyos telephelyein ún. „mobil okmányiroda” kitelepülésével igyekszik a munkáltató segítséget nyújtani. Ennek igénybevétele nem kötelező, a munkavállaló intézheti az adatfelvételt a családtagokkal együtt a normál okmányirodában is. A mobil okmányiroda igénybevételének lehetőségéről majd a külön tájékoztató alapján lehet a regisztrációt intézni. Az ügyintézés pontos időpont beosztás szerint történik, várhatóan csak a 100 fő feletti telephelyeken. Ügyintézés időigénye kb. 15 perc/fő.
Mobil kiszolgáló hely kihasználtságától függően tudjuk biztosítani a családtagok regisztrációjának ügyintézését. Tekintettel arra, hogy a mobil kiszolgáló hely kapacitása korlátozott, kérjük, hogy aki teheti, okmányirodán keresztül intézze a regisztrációt.
A regisztrációhoz a következők szükségesek:
– személyazonosításra alkalmas érvényes okmány (személyazonosító igazolványra/vezetői engedélyre/útlevélre),
– a lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártyára).
A NEK rendszerbe a gyerekek adatfelvételére akkor nincs szükség, ha 2012. január 1. után történt részükre diákigazolvány igénylése. Egyéb esetben a gyerek adatfelvétele szükséges ahhoz, hogy új kártyát kaphasson.
A regisztráció során mindenki kap egy fényképes adatfelvételi lapot, mely igazolja a regisztrációt.(Ezt nem kell leadni a munkáltatónak.)
2. Nyilatkozat az NM Zrt.–BKV Zrt. adatátadáshoz
Az adatfelvételt követően nyilatkozni kell a személyes adatok átadásáról az új, Arcképes Közlekedési kártya kiállításához. Az új hozzátartozói jogon járó igazolvány kiállításához szükség lesz a hozzátartozó részéről valamely személyazonosító okmány (személyi igazolvány/jogosítvány/útlevél) bemutatására, és a számának továbbítására a partner felé.
A hozzájáruló nyilatkozatokat a humán szakterületeknél lehet intézni. A hozzájáruló nyilatkozatokat a hozzátartozók esetében is ki kell tölteni.
Amennyiben ez nem történik meg, úgy személyesen kell a kártyaigénylést a NEK regisztrációt követően a munkavállalónak intéznie az NM Zrt-nél.
Az új Arcképes Közlekedési kártya kiosztásával egy időben a munkavállalóknál lévő utazási igazolványok elvesztik az érvényességüket, bevonásra kerülnek, ezért kérjük az ügyintézés mielőbbi megkezdését!
Újabb információkról folyamatos tájékoztatást fogunk adni.
Budapest, 2016. május
Jogi és Humánpolitikai Igazgatóság

2016. 04. 15.

Egyik partnerkszakszervezetnél, kikkel közös érdekeket képviselünk, egy igen szép siker felé haladnak, a munkavállalók érdekeit képviselve.

http://nesze.org/index.php/rovatok/309-elnoki-konzultacio-folyt-le-a-bkv-zrt-nel-az-elbocsajtasokkal-kapcsolatban.html

2016. 04. 10.

Kedves Tagjaink és Munkavállalók!

Mivel a BKK részéről nem kaptunk megfelelő választ a buszok villamos pályán történő közlekedésének általunk felvetett problémáiról (lásd 2016. január 18-án feltöltött képeinket), így a Nemzeti Közlekedési Hatósághoz fordultunk. Ennek a levélnek a tartalmát olvashatjátok el, amint választ kapunk az NKH-tól azt azonnal közölni fogjuk.

T.
Nemzeti Közlekedési Hatóság

1066 Budapest,
Teréz krt. 62.

Tisztelt Hatóság !

Alulírott dr. Soós Ádám, mint a Közlekedési Alkalmazottak Szakszervezetének (1214 Budapest, Nap utca 8. 9. em. 36., a továbbiakban Szakszervezet) elnöke az alábbiakkal keresem meg a T. Hatóságot:

Szakszervezetünk a BKV Zrt. (1980 Budapest, Akácfa u. 15.) és a BKK Zrt. (1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21.) munkáltatóknál nyilvántartott szakszervezet.

Szakszervezetünk figyelemmel kíséri a fenti munkáltatóknál kialakított közlekedési gyakorlatot, ennek körében Szakszervezetünk kiemelt figyelmet fordít a közlekedésbiztonsági előírások munkavégzés során történő megtartására a munkavállalók és a munkáltatók részéről is.

Tevékenységünk során megállapítást nyert, hogy a budapesti autóbusz és villamos közlekedés találkozása során több budapesti helyszínen szabálytalan közúti közlekedési jelzőrendszer, útburkolati jel került kialakításra. Az alább felsorolt helyszíneken a BKV autóbuszok normál (nem villamospótló) menetrend szerinti útvonala rávezetésre került a villamos pályára. Az autóbuszok a közlekedési jelzőlámpák helyett a villamos holdfényjelző alapján közlekednek. A megjelölt helyszíneken a villamos megállók közötti autóbusz közlekedés helyszűke miatt (pár centiméter választja el a buszokat egymástól) biztonsági kérdéseket vet fel, az balesetveszélyes.

A KRESZ 38.§. szakasza és a 36.§. (8) bekezdése figyelembe vételével álláspontunk szerint a villamospályán autóbusz kizárólag akkor közlekedhet a villamosra vonatkozó szabályok alkalmazása mellett, amennyiben az autóbusz villamospótlóként közlekedik, egyéb esetben az autóbusz közlekedése nem megengedett. A KRESZ vonatkozó rendelkezései szerint a holdfényjelző jelzése alapján az autóbusz nem közlekedhet.

Helyszínek:

• 3-28-62-es villamos vonalán
X. kerület Kőrösi Csoma Sándor út – Ónodi utca kereszteződéstől az Éles sarokig (Kőrösi Cs. – Jászberényi út találkozása illetve Jászberényi út – Fehér út találkozása)

• 3-62-69 villamosok vonalán
XIV. kerület Erzsébet királyné útja – Laky Adolf utca kereszteződéstől végig az Erzsébet királyné útján ami folytatódik a XV. kerület Kolozsvár utca – Széchenyi út kereszteződésig

• 4-6 villamosok vonalán
Margit híd budai hídfő (II. kerület Margit krt. 1.)

• 42 villamos vonalán
Templom tér (XIX. kerület Ady Endre út Kisfaludy utca és Petőfi utca között)

• 47-49 villamos vonalán
V. kerület Károly krt. és Múzeum krt. a Deák Ferenc tér és Kálvin tér között

Szakszervezetünk álláspontja szerint a megjelölt helyszíneken a közlekedés nem felel meg a KRESZ előírásainak, így az szabálytalan, ennek alapján pedig balesetveszélyes is. Szakszervezetünk tagjai és más munkavállalók napi szinten a munkáltatók utasításai alapján kötelesek ellátni munkavégzési feladataikat, ugyanakkor a szabálytalan közlekedés miatt bármikor felmerülhet egy balesetért közvetlen személyes felelősségük is. A közlekedés érintett fenti járművek veszélyes üzemnek minősülnek, és bármely baleset komoly személyi sérülésekkel is járhat akár az utasoknál, akár munkavállalók esetében.

A fentiekre tekintettel kérem T. Hatóságot, hogy szíveskedjen a bejelentéssel érintett közlekedési helyzetet kivizsgálni, és tájékoztatni szakmai álláspontjáról, így arról, hogy a fentiek mennyiben felelnek meg a jogszabályok előírásainak.

Kérem a T. Hatóságot, hogy amennyiben álláspontja szerint az autóbuszok közlekedése a villamospályán nem szabályszerű a fenti helyszíneken, úgy szíveskedjen a szabálytalan állapot megszüntetése érdekében a szükséges hatósági lépéseket megtenni.

Budapest, 2016. április 10.

Tisztelettel,
dr. Soós Ádám elnök
Közlekedési Alkalmazottak Polgári Szakszervezete

elnokseg@kapszak.hu

2016. 03. 17.

nyílt nap 201604

2015. évi elszámolás

2016. 02. 28.

Tájékoztató az idei bérmegállapodásról és a véleményünk róla

Bérmegállapodás 2016 Tájékoztató

2016. 02. 25.

Kedves Tagjaink és Munkavállalók!

A mai napon a Bkszsz és a Vtdszsz szövetségek elnökei a tagszervezetek felhatalmazásával megkötötték a bérmegállapodást az idei évre, melyet lentebb elolvashattok. Mivel ez részünkről nem elfogadható így nem írtuk alá mert nem kaptunk pozítiv visszajelzést hogy ez a Munkavállalók részére megfelelő lenne, ettől azonban ez sajnos érvénybe lép.
KAPSZ Elnökség

MEGÁLLAPODÁS
A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság munkavállalóinak
2016. évi jövedelmi elemeiről

A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban Munkáltató vagy Társaság) vezetése és a Társaságnál képviselettel rendelkező szakszervezetek a társasági munkavállalók 2016. évi bérfejlesztésének mértékéről és a társasági juttatásokról a következőkben állapodnak meg. A bértárgyalásokon a felek figyelembe vették a Társaság költségviselő képességét, kiemelkedő jelentőséget tulajdonítottak a munkahelyek megőrzésének. A bérek megemelése nem vezethet munkahelyek megszűnéséhez.

1. A munkáltató a keresetek növelése érdekében a főállású munkavállalók körében bérfejlesztést hajt végre 2016. január 1-jétől. A megemelt bérek kifizetését a munkáltató a Fővárosi Közgyűlés kedvező döntését követő havi bérkifizetéssel teljesíti, 2016. január 1-ig visszamenőleg.

2. A bérfejlesztés összege bruttó 8 000 Ft/fő/hó bértömeg 2016. január 1-jétől, az alábbiak szerint:
a) A Bértarifa Rendszer 2016. évi bevezetéséről szóló – jelen megállapodást aláíró szakszervezetekkel kötött külön megállapodás alapján kiadott – vezérigazgatói utasítás hatályba lépéséig alapbéresítés nélkül, külön bérelemen kerül számfejtésre a főállású teljes munkaidős, aktív állományban lévő munkavállalók részére havi bruttó 8 000 Ft/fő. A főállású nem teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalók a munkaidejük arányában részesülnek a bérfejlesztésből. Azon munkavállalók, akiknek munkabérrel nem fizetett távollétük volt az adott hónapban, a nem fizetett távollét idejével csökkentett összegre jogosultak, kivéve a Kollektív Szerződés 446. pontja alapján távol levőket.
b) A Bértarifa Rendszer 2016. évi bevezetéséről szóló – jelen megállapodást aláíró szakszervezetekkel kötött külön megállapodás alapján kiadott – vezérigazgatói utasítás hatályba lépésével egyidőben a fenti bérnövekmény fele – egységes elvek alapján – a személyi alapbérben törzsesítésre kerül a vonzatok százalékos mértékének figyelembe vételével korrigálva.
c) A fenti bérnövekmény fennmaradó fele differenciálva a személyi alapbérben törzsesítésre kerül a Bértarifa Rendszer 2016. évi bevezetéséről szóló – jelen megállapodást aláíró szakszervezetekkel kötött külön megállapodás alapján kiadott – vezérigazgatói utasításban meghatározott elvek szerint, a vonzatok százalékos mértékének figyelembe vételével korrigálva.
d) Amennyiben 2016. évben nem lép hatályba a Bértarifa Rendszer 2016. évi bevezetéséről szóló vezérigazgatói utasítás, akkor – jelen megállapodást aláíró szakszervezetekkel kötött külön megállapodás alapján – a bruttó 8 000 Ft/fő/hó, a 2016. évi vonzatok százalékos mértével csökkentve 2017. január 1. napjával az alapbérbe beépítésre kerül, a vonzatok százalékos mértékének figyelembe vételével korrigálva.
e) Amennyiben 2016. évben a társaság egyes tevékenysége vagy üzletága jogutódlással kiszervezésre kerül, a jogutódlásban érintett munkavállalóknál a 2. b) és c) pontok végrehajtására vonatkozóan a Munkáltató a jelen megállapodást aláíró szakszervezetekkel külön megállapodást köt a jogutódlás időpontját megelőzően.
f) E megállapodás aláírói megállapítják, hogy a MILLFAV járművezetők bérhátránya a többi tömegközlekedési járművezetőhöz képest jelentős. Ennek felszámolása, csökkentése érdekében Felek vállalják, hogy a 2016. évi bérnövekmény második felének felhasználásáról szóló megállapodásban a MILLFAV járművezetők bérfelzárkóztatásáról döntést hoznak, annak végrehajtását megállapodás alapján megkezdik, illetve lezárják.

A fenti összegek alapbérbe építése áthúzódó többlet bér- és költséghatást nem okozhat 2017. évre.

Bérfejlesztésben nem részesülhetnek:
– azok a munkavállalók, akik 2015. december 31-én még nem voltak munkaviszonyban,
– a vezérigazgató, a vezérigazgató-helyettesek, igazgatók (üzemigazgatók), valamint
– mindazok a munkavállalók, akik a 35/VU/2013 Vezérigazgatói Utasítás 1. a számú mellékletében meghatározott sávhatár maximumát elérik (a bérfejlesztés mértéke az ő esetükben a jelenlegi alapbér és a sávhatár különbsége lehet).

Azon munkavállalók esetében, akik olyan munkakörben dolgoznak ahol egységes alapbéren alapuló bértarifa rendszer működik, az alapbéremelést a bértarifa rendszer szerinti összesített alapbérre kell végrehajtani.

A személyi alapbér emelését biztosítani kell a passzív állományban lévőknek is.

A személyi alapbér emelés során a havibéres munkavállalók alapbérét 100 Ft-ra, az órabéres munkavállalók alapbérét egész Ft-ra kell kerekíteni a matematika szabályai szerint.
A távolléti díj kiegészítés a társasági bérfejlesztés mértékével 2016. január 1. napjától növekszik.

3. A cafeteria éves keretösszege 2016. január 1-től bruttó 164. 000 Ft. A munkavállalók nyilatkoztatása május hónapban kerül végrehajtásra.
A Munkáltató a mindenkori éves bérmegállapodás létrejöttéig a cafeteriát a 2016. évi bérmegállapodásban rögzített bázisösszegben biztosítja. Azon munkavállalók, akiknek a Fővárosi Közgyűlés jelen bérmegállapodás számára forrást biztosító döntését követően szűnik meg a munkaviszonya és még nincs lehetőségük nyilatkozni az új cafeteria keret felhasználásáról, ők a cafeteria emelés összegét munkaidejük arányában, időarányosan kapják meg étkezési Erzsébet utalvány formájában az elszámolás napján.

4. Felek megállapodnak, hogy a Kollektív Szerződés 79. pontja a cafeteria rendszer bevezetésével egyidejűleg az alábbiak szerint automatikusan módosul:
79. pont „Étkezési utalvány
A Társaság 5.000 Ft/fő/hó mértékben Erzsébet utalványt biztosít a 2017. évi bérmegállapodás megkötéséig a külső besegítő és a tanuló/hallgatói jogviszony mellett nyári szünidőben foglalkoztatott munkavállalók részére, amennyiben a kiadás időpontjában a Társaság állományában vannak.
Az étkezési utalvány utólag legkésőbb a tárgyhót követő hó 10-ig kerül kiadásra.
A juttatás a teljesített órának megfelelően, időarányosan az alábbiak szerint jár:

60-80 óra/hó közötti teljesítésnél2.300,- Ft
81-120 óra/hó közötti teljesítésnél3.400,- Ft
120 óra/hó feletti teljesítésnél5.000,- Ft
Étkezési utalványra nem jogosultak
• a be- és kilépők a Társasághoz való be- és kilépés hónapjában,
• a szakmunkástanulók és a Társaságnál szakmai gyakorlatot végzők,
• a szülési szabadságon lévők a szülési szabadság megkezdését követő hónaptól,
• a 30 napon túli betegállományban lévők, a passzív állományba helyezést követő hónaptól, kivéve a munkabaleset miatti betegállományt,
• az egy hónapon belül öt munkanapot meghaladó fizetés nélküli szabadságon lévők az adott hónapban,
• passzív állományból visszatérők az adott hónapban, amennyiben a passzív állományú távollét az öt munkanapot meghaladja,
• az igazolatlanul távollévők tárgyhónapban,
• a munkavégzés alól felmentett munkavállalók a felmentés megkezdését követő hónaptól,
• az egyéb fel nem sorolt bármilyen címen passzív állományba kerülést követő hónaptól.
Az étkezési utalvány a kijelölt helyeken, az utalványon rögzített vásárlásra jogosít.”

5. Felek vállalják, hogy a jövőben kiemelt figyelemmel lesznek a Társasági elismerések értékmegőrzésére, ennek érdekében a KSZ 58. pontját az alábbiak szerint módosítják:

„58. Társasági elismerések

A jutalomalap összege bruttó 111.000.- Ft, mely 2017-től évente a mindenkori bérfejlesztés mértékével emelkedik a felek eltérő megállapodása hiányában.”

6. Felek kijelentik, hogy a megállapodás megkötésénél valamennyi ágazat esetén fontosnak tartják a munkahelyek megőrzését, a teljesítmények visszaszerzését és az ahhoz szükséges telephelyek megtartását.

A bérmegállapodás az Igazgatóság jóváhagyásával lép hatályba. Munkáltató vállalja, hogy a bérmegállapodás tartalmával kiegészített Üzleti tervet az aláírást követően haladéktalanul megküldi a BKK Zrt.-nek, hogy a Fővárosi Közgyűlés 2016. márciusi ülése azt tárgyalhassa. A bérmegállapodás a kiegészített Üzleti Terv Fővárosi Közgyűlés általi elfogadása esetén vagy a Fővárosi Közgyűlésnek a bérmegállapodás számára forrást biztosító külön határozata alapján hajtható végre.

2016. 02. 24.

Kedves Tagjaink és Munkavállalók!

A mI részünkről a tegnap kiajánlott Munkáltatói ajánlat nem elfogadható. A felajánlott br. 7500 Ft/fő/hó , melynek csak a fele épülne be az alapbérbe a bértarifa bevezetése esetén a másik fele pedig annak korrigálására lenne fordítva. Ez szerintünk nem megfelelő a munkavállalók részére az eddigi észrevételek alapján. Nincs meg a megfelelő anyagi háttér a bértarifa bevezetéséhez.
KAPSZ Elnökség

2016. 02. 23.

Kedves Tagjaink és Munkavállalók!

A mai délután tovább folytatódott az idei bértárgyalás. A Vtdszsz-Bkszsz közös javaslattal állt elő ami br. 9000 Ft/fő/hó béremelés január 1-től, 170000 Ft éves cafeteria keret és a jutalom alap minimál bérre történő emelését tartalmazta. Egy rövid szünet után a munkáltató saját javaslatát is előadta amely a maximum amit az idei évben vállalni tud. Ez br. 7500 Ft/fő/hó január 1-től, mely a bértarifa bevezetésével majd ott beépítésre kerül, az alábbi módon: Amint hatályba lép a bértarifa a 7500 Ft két részre oszlik. Egyik fele 3750 Ft/fő/hó a személyi alapbérben törzsesítésre kerül a pótlékok és prémiumok figyelmbevételével. A másik fele a fennmaradó maximum 3750 Ft/fő/hó a bértarifa rendszer bevezetésének vezérigazgatói utasítàsban foglalt elvek szerint bérfelzárkóztatásra lehet felhasználnI. Amennyiben 2016ban nem vezetik be a bértarifát akkor a 7500 Ft beépítésre kerül az alapbérbe 2017. január 1-el.170000 Ft éves cafeteria keret illetve a jutalomalapot a minimálbér szintjére emelné. A Vtdszsz-Bkszsz részére az ajánlat mindenképp korrektebb a múlt hetinél, ezért írásos ajánlatot kértek a munkáltatótól. Csütörtökön kerülhet véglegesítésre az ajánlat, lényeges eltérés nem várható maximum a bér vagy cafeteria összeg apró módosítása + – arányban.
KAPSZ Elnökség

2016. 02. 18.

Kedves Tagjaink és Munkavállalók!
Ha jól emlékeztek 1 héttel ezelőtt ígértük, hogy a mai napon folytatódik a 2016-os bértárgyalás. Ez meg is történt és ajánlat is érkezett a Munkáltató részéről. Sokáig gondolkoztam mit is írjak, mert olyan ajánlatot adtak, hogy szégyen leírni. Bruttó 10000 Ft cafeteriakeret emelés és 2%-os bérfejlesztés, amiből csak 1% amit megkapsz, a másik 1%-ot a bértarifa bevezetése által a felzárkoztatásra fordítana a Munkáltató. Ez részünkről teljesen elfogadhatatlan és megalázó, egy ilyen vagy ehhez hasonló ajánlattal nem lehet az embereket megfogni, hogy itt maradjanak vagy ide jöjjenek dolgozni, pedig pont arra lenne szükség, hogy megtartsuk az embereket, de ezt így nem lehet. Következő tárgyalási időpont 2016. február 23. kedd 14 óra.
KAPSZ Elnökség

2016. 02. 11.

Kedves Tagjaink és Munkavállalók!

A mai napon lezajlott az első plenáris ülés az idei év bértárgyalásáról. Konkrét ajánlat nem érkezett, a tavalyi év lezárása zajlik, de semmiképpen sem 0 % lesz kiajánlva és a Vezérigazgató úr szeretne minél előbb megállapodást kötni. Folytatás február 18-án csütörtökön.
KAPSZ Elnőkség

2016. 01. 27.

http://vs.hu/magazin/osszes/ram-cuppan-mint-a-celofan-felvettuk-az-elbaltazott-bkv-egyenruhakat-0127

2016. 01. 18.

Tisztelt Tagság és Munkavállalók!

Itt válaszunkat láthatjátok melyet a BKK Zrt és BKV Zrt részére lett megküldve, az autóbuszok villamosvágányon való közlekedéséről. A BKK válaszát nem áll módunkban kiadni, ehhez nem járultak hozzá. A képek a Facebook oldalunkon az albumban megtekinthetők vagy az alábbi linken elérhetők

https://www.dropbox.com/…/27a7ia…/AAAAG_SkJuQAJHrgxTZeDEBWa…

KAPSZ Elnökség

BKV - 160111 - autóbusz.villamos-page-001BKV - 160111 - autóbusz.villamos-page-002

2016. 01. 04.

Kedves Munkavállalók!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2016 januárjától a cafeteria rendszer kibővített palettája igénybe vehető a vonatkozó Szakszervezetek által elfogadott vezérigazgatói utasítás értelmében. A nyilatkozatok megtételére január hónapban lesz lehetőség, a 2015. évi keretnek megfelelő 140.000 Ft-os cafeteria keretre vonatkozóan. A keret esetleges emelése a bértárgyalások részét képezheti. Az egyes új cafeteria elemekkel kapcsolatban, a későbbiekben további tájékoztatást biztosítunk munkavállalóink számára.

Választható cafeteria elemek 2016. évben

Étkezési Erzsébet-utalvány
A cafeteria rendszer hatálya alá tartozó minden munkavállaló jogosult. Éves szinten havi nettó 8.000 Ft-ig 34,51%, az azt meghaladó összeg esetén 49,98% közteher terheli.
Az étkezési Erzsébet-utalvány papír alapon vagy elektronikus formában kibocsátott, fogyasztásra készétel vásárlására és melegkonyhás vendéglátóhelyeken étkezési szolgáltatás vásárlására használható fel. A beváltóhelyek teljes listája megtekinthető az Erzsébet-utalvány weboldalán (www.erzsebetutalvany.hu).

Önkéntes egészségpénztári hozzájárulás
A cafeteria rendszer hatálya alá tartozó azon munkavállaló jogosult, aki egészségpénztári tagsággal rendelkezik.
Egészségpénztári munkáltatói hozzájárulás választása esetén a munkavállaló által meghatározott havi összeg átutalásra kerül a munkavállaló egészségpénztári számlájára. Amennyiben a munkavállaló még nem tagja egészségpénztárnak, tagsági viszonyt kell létesíteni a választott pénztár belépési nyilatkozatával, mellyel kapcsolatos ügyintézés a munkavállaló feladata. A belépési nyilatkozatot a Jövedelem-elszámolási Osztályon kell leadni.

Önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás
A cafeteria rendszer hatálya alá tartozó azon munkavállaló jogosult, aki önkéntes nyugdíjpénztári tagsággal rendelkezik.
Önkéntes nyugdíjpénztári munkáltatói hozzájárulás választása esetén a munkavállaló által meghatározott havi összeg átutalásra kerül a munkavállaló önkéntes nyugdíjpénztári számlájára. Amennyiben a munkavállaló még nem tagja önkéntes nyugdíjpénztárnak, tagsági viszonyt kell létesíteni a választott pénztár belépési nyilatkozatával, mellyel kapcsolatos ügyintézés a munkavállaló feladata. A belépési nyilatkozatot a Jövedelem-elszámolási Osztályon kell leadni.

Iskolai Erzsébet-utalvány
Az iskolai Erzsébet-utalvánnyal (Beiskolázási utalvány) a munkáltató a munkavállaló iskoláskorú gyermekének beiskolázásához nyújt segítséget. Felhasználható ruházati termékek, taneszközök és tankönyvek vásárlására.
Iskolakezdési támogatás igényelhető azon tanuló gyermekek részére, akik általános iskolai tanulmányaikat tárgyévben kezdik meg, vagy általános, középiskolai, szakiskolai (közoktatási intézményben) tanulmányokat folytatnak, annak a tanévnek a végéig, amely évben betöltötték 20. életévüket. (A családi támogatásokról szóló 1998. évi LXXXIV. tv. alapján)Beiskolázási utalványt évente egy alkalommal lehet igényelni július hónapra. Az iskolakezdési támogatás tankönyv, taneszköz és ruházat vásárlására jogosító Erzsébet-utalvány formájában kerül kifizetésre, melyet a tanév első napját megelőző 60. naptól a kibocsátás évének utolsó napjáig lehet felhasználni.

OTP Széchenyi Pihenőkártya
Az OTP Széchenyi Pihenőkártya (SZÉP kártya) három alszámláján elkülönülten biztosítható a munkavállalók számára juttatás szálláshelyhez, vendéglátáshoz és a szabadidő eltöltéséhez kapcsolódó elektronikus utalványok formájában. A munkavállalók a SZÉP kártyán meglévő összeget a megfelelő elfogadóhelyeken használhatják fel, a feltöltés évét követő második naptári év május 31-éig.

A SZÉP kártya juttatás választása esetén a munkavállalónak nyilatkoznia kell arról, hogy más juttatótól részesült-e ilyen juttatásban. Amennyiben részesült, úgy a jogcím alszámlánként a juttatás összegének feltüntetése szükséges, mivel a juttatás összeghatárát több juttató esetén összevontan kell figyelembe venni.
A SZÉP kártya különböző alszámlái között az összegek átcsoportosítására év közben nincs lehetőség.
A munkavállalóink számára az első kártya díjmentesen igényelhető.

Lakáscélú hiteltörlesztés
A munkavállaló az egyéni cafeteria keretösszeg terhére a hatályos személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény rendelkezései, valamint – „Az adómentes munkáltatói lakáscélú támogatás folyósításának szabályairól” szóló rendeletben meghatározott feltételeknek való megfelelés esetén – vissza nem térítendő munkáltatói támogatást igényelhet az esedékes lakáscélú törlesztő-részlet kiegyenlítésére.
A munkáltató adómentes Lakáshitel-támogatási Szolgáltatáscsomag igénybevételével kezdeményezi az igénylő munkavállalók vonatkozásában a megfelelési vizsgálat lefolytatását.
A vizsgálat egyszeri díja a munkavállaló cafeteria keretéből kerül levonásra a nyilatkozattétel során. Amennyiben az igénylő munkavállaló a vizsgálat alapján mégsem felel meg az adómentesség feltételeinek, a vizsgálati díj abban az esetben is a munkavállaló cafeteria keretét terheli. A vizsgálati díjon túl a juttatás bank által meghatározott havi százalékos mértékű folyósítási díja is a cafeteria keretet terheli, mely az annak megfelelő szorzószám beépítésével kerül levonásra.
A lakáscélú hiteltörlesztés juttatás beszerzési eljárása folyamatban van, a szolgáltatással kapcsolatban felmerülő, a munkavállalókat terhelő díjak pontos mértékéről 2016. január 4. napja után tudunk pontos tájékoztatást adni.
Tekintettel arra, hogy jelen cafeteria elem választása esetén nagyon körültekintően kell eljárni, mivel szigorú jogszabályi feltételeknek kell megfelelni, a nyertes szolgáltató bank január első hetében kihelyezett részletes tájékoztatókat tart majd az érdeklődő munkavállalók számára.
A munkáltatói kölcsönre való kiterjesztésre későbbiekben meghozandó állásfoglalás beérkezéséig nincs lehetőség.

Sport Erzsébet utalvány
A cafeteria rendszer hatálya alá tartozó minden munkavállaló jogosult.
A hatályos törvényi előírások alapján korlátlan értékű adó-és járulékmentes juttatásnak minősül. Belépőkre felső összeghatár nélkül adható. ( “kvázi” ezzel a juttatással lehet nézni a sportot )

Kultúra Erzsébet utalvány
A munkavállaló az egyéni cafeteria keretösszeg terhére kulturális szolgáltatás (pl. múzeum, kiállítás,
színház-, tánc-, cirkusz- zeneművészeti előadás) igénybevételére szóló utalványt igényelhet.
A hatályos törvényi előírások alapján maximum 50.000 Ft értékhatárig adó és járulékmentes juttatásnak minősül (adómentes mérték). Az utalvány rendelkezésre bocsátása havonta arányos összegben történik tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig.

Bölcsődei Szolgáltatás
A bölcsődei szolgáltatás-támogatást a munkáltató a munkavállaló bölcsődés korú gyermekének biztosítja bölcsődei szolgáltatások igénybevételéhez.
A hatályos törvényi előírások alapján korlátlan értékű adó-és járulékmentes juttatásnak minősül.
A munkavállaló az egyéni cafeteria keretösszeg terhére, bölcsődei szolgáltatást vehet igénybe a munkáltató nevére kiállított számla ellenében (érdeklődje meg, hogy a bölcsődéje számlaképes e), melynek teljesítése a tárgy havi munkabér átutalásával együtt történik.

Kockázati biztosítás
A cafeteria rendszer hatálya alá tartozó azon munkavállaló jogosult, aki rendelkezik kockázati biztosítással, melyben a BKV Zrt. a megjelölt díjfizető. A biztosítási kötvényt a Jövedelem-elszámolási Osztályon kell leadni.
A kockázati biztosítás csak abban az esetben minősül adómentes juttatásnak, ha az igényelt havi cafeteria összege lefedi a biztosítási díjat.
Jelenleg több biztosítóval is együttműködési megállapodás aláírása van folyamatban Társaságunk részéről annak érdekében, hogy a munkavállalók a piaci árakhoz képest kedvezményesebb díjjal tudjanak igényeik szerint kockázati biztosítást kötni. Ezekről is a későbbiek során tudunk pontos tájékoztatást adni.

2015. 12. 17.

https://www.facebook.com/kapszak/posts/1710300549181424

Közölnénk pár érdekes momentumot a gyártó nyilatkozataiból, mindenki vonja le magának a konklúziót.

Adott két cikk az első december 15-én jelent meg http://www.origo.hu/…/20151215-teves-cimke-volt-a-bkv-s-ruh…

Először is egy téves címke a hibás? Hogy jön ez ide? Nem a címke lett bevizsgálva, hanem az anyag. Már az is gond hogy a címke nem fedi a valóságot, de az anyagösszetétel olyan hogy a ruha nem is szellőzik. Attól hogy a címkét kicserélik ez nem fog megváltozni, gondolom egyértelmű.

Másodszor “Azt is írták, hogy a nadrág szövetéhez az elérhető legmagasabb minőségű Lycra T400-s DuPont szabadalom alapján készült elasztán alapanyagot használják, ami “formatartást és magas komfortérzetet” eredményez.
Mivel ez kétkomponensű polimer, a szakértő által alkalmazott hagyományos laboratóriumi vizsgálattal nem határozható meg az elasztántartalom – reagáltak a szakszervezet által rendelt vizsgálat megállapítására, miszerint “a nadrág alapanyagában egyáltalán nem tapasztalható” elasztán.

A Kézmű Kft. reagált az ÉMI-TÜV vizsgálat azon megállapítására is, miszerint a nadrág alapanyaga “nem engedi a bőrt szellőzni”. A gyártó szerint “ebből az alapanyagból készül többek között az olasz rendőrség ruházata is, akik mediterrán éghajlaton is gond nélkül használják a ruhákat”. ”

Tehát magyarul a KERMI ezt nem tudja bevizsgálni.

Harmadszor “Közölték azt is, hogy a formaruha-kiszolgálással a BKV dolgozók több mint 90 százaléka elégedett, így “alapvetően hangulatkeltésről van szó”. ”

Nos az hogy a kiszolgálással elégedett a dolgozó, az nem azt jelenti, hogy a ruha minőségével is elégedett lenne. Nem emlékszek olyan emberre aki egy jó szót is mondott volna a ruháról.

Akkor most jöjjön a mai sajtóközlemény a gyártótól

http://profitline.hu/…/BKV-formaruha—a-gyarto-szerint-meg…

És egy érdekes mondat: “„Mind az anyagösszetétel, mind az egyéb műszaki paraméterek tekintetében pontosan azt szállítottuk a BKV-nak, amit a pályázati kiírásban illetve a szerződésben előírtak. Ezt most az ÉMI-TÜV vizsgálata is megerősítette” ”

Tehát 2 napra rá, hogy bírálták a Kermi-t, mert nincs megfelelő eszközük elvégezni a vizsgálatot, a gyártó még aznap bevizsgáltatta a Kermi-vel a ruhákat és most meglepő módon, minden rendben van. Hogy is van ez, tessék egy kicsit elgondolkodni ezen.

Nem bánnánk azt se, ha a kedves Bkv-s munkavállalók akik hordják vagy hordták ezt a ruhát, kommentben megírnák a véleményüket a Facebook posztnál, https://www.facebook.com/kapszak/posts/1710300549181424 hogy szerintük milyen is ez a ruha, hiszen állítólag 90%-os az elégedettség.

KAPSZ Elnökség

2015. 12. 10.

A ma esti TV2 tények riport a formaruháról benne a Közlekedési Alkalmazottak Polgári Szakszervezete – KAPSZ Elnökével !!!

http://tenyek.hu/belfold/196316_gond-lehet-a-bkk-uj-formaruhakkal.html

Szívesen várjuk problémáitokat, hogy együtt oldjuk meg azokat. Rengeteg területen különböző problémák lehetnek, de segíteni csak akkor tudunk ha ezt meg is osztjákok velünk. Akár itt vagy a Facebook oldalon (https://www.facebook.com/kapszak/) található elérhetőségeken.
KAPSZ Elnökség

2015. 12. 09.

Formaruha vizsgálat eredménye

Kedves Tagjaink és Munkavállalók!

Egy sokakat érintő problémában, az új formaruha minőségével kapcsolatban elvégeztettünk egy ÉMI-TÜV vizsgálatot, mely a ruhák anyagösszetételére és minőségére terjedt ki. Sajnos a vizsgálat eredmény közel sem azt mutatja amit elvileg kellene. A vizsgálatról készült eredményt megtekinthetitek a feltöltött képek között, annak a levélnek a kíséretével melyet Bolla Tibor Elnök-Vezérigazgatónak küldtünk, hogy tájékoztassuk erről a vizsgálatról és kérjük mielőbbi intézkedését ebben a fontos ügyben.
Osszátok meg minél több helyen, hogy mindenki tájékozódjon akit csak ez a probléma érint.
Köszönjük
KAPSZ Elnökség

SKMBT_C22015112318170-page-001SKMBT_C22015112318170-page-002SKMBT_C22015112318170-page-003Document-page-001

2015. 07. 29.

Megjött a válasz a kamerás levéllel kapcsolatban, rögtön alatta a mi reagálásunkat is olvashatjátok.

Tisztelt Dr. Soós Ádám úr!

Közlekedési Alkalmazottak Polgári Szakszervezete

A 2013-as pályaszámú Combino típusú villamos kamerarendszerével kapcsolatban az alábbiakban tájékoztatom: A megjelölt területen valóban két kamera került elhelyezésre, ezek közül az egyik csak a villamos előtti pályaszakaszt, a másik a járművezetőt, illetve annak környezetét (pl. fülkeajtót) figyeli.

A 2013-as pályaszámú Combino típusú villamos jelenleg próbaüzemben van. A szerelések során a villamost felszerelik a FUTÁR rendszerrel, kamerarendszerrel, valamint vezeték nélküli hálózattal.

A vezetőfülkében elhelyezésre kerülő kamerák elsődleges feladata a járművezető környezetének megfigyelése, a járművezető védelme. Az utóbbi időkben megnőtt azon események száma, amikor a járművezetőt atrocitás érte, ezek a kamerák alkalmasak arra, hogy ezeket a az eseményeket rögzítsék, így egy támadás, esemény esetében hasznos információkat nyújthat a vizsgálathoz a hatóság részére. A másik funkciója a BKK és BKV között megkötött Közszolgáltatási Szerződésből adódóan a szolgáltatás minőségének utólagos ellenőrizhetősége, tehát nem egy konkrét munkavállaló személyéhez kötött a megfigyelés, hanem a munkaterülethez, ahol értelemszerűen egyidőben egy ember végez munkát, illetve a tevékenységhez, amit végez. Az adatok tárolása egy megfelelő biztonsággal (fizikai, és szoftveres) kialakított rendszerrel történik a törvényben előírt módon és a törvényben meghatározott ideig.

Nem osztjuk azon álláspontjukat, hogy a fenti megfigyelés ellentétes lenne az Önök által hivatkozott NAIH állásfoglalással, esetünkben ugyanis a munka jellegénél fogva nincs lehetőség egy időben több munkavállaló egyidejű megfigyelésére, ugyanakkor a munkavállalók ellenőrzésének a joga ezesetben is megilleti a munkáltatót.

A megfigyelés során Társaságunk nem jut egészségügyi adatok, vagy egyéb különleges adatok birtokába sem.

A járművezetők nagy többsége – kivéve a próbafutásban résztvevők – még nem kaptak tájékoztatást a rendszer működéséről, természetesen a jármű utasforgalomban közlekedtetése előtt a szükséges oktatást, tájékoztatást a járművezetők meg fogják kapni.

üdvözlettel:

Somkúthy Zsolt

villamos forgalmi főmérnök

Tisztelt Somkúthy Zsolt úr !

villamos forgalmi főmérnök

Köszönettel vettem tájékoztató levelét a kamerarendszerrel összefüggésben.

Kérem szíveskedjen részletesebben tájékoztatni a kamerarendszer műszaki és technikai adatairól, így különösen, hogy milyen képet ad a villamosvezetőről, milyen távolságból, a felvett kép és esetleges hanganyagot hol, milyen időtartamig, milyen szervereken tárolják, azoknak a visszanézésére és vizsgálatára kinek és milyen hatásköre van, a videóanyagot kik és milyen minőségben nézhetik meg valós időben, illetőleg utólag. Az utólagos vizsgálat regisztrációhoz kötött e, azaz utólagos vizsgálatot végző személyek neve, a vizsgálat célja rögzítése megtörténik e.

Kérem szíveskedjen részünkre a munkavállalók részére adandó tájékoztatás tervezetét, illetőleg a próbafutásban résztvevők részére már átadott tájékoztatást részemre átküldeni.

Álláspontom szerint a jelenlegi információk alapján továbbra is fennáll annak a lehetősége, hogy az érintettekkel kapcsolatban a közvetlen közeli megfigyelhetőség kapcsán a munkáltató olyan indokolatlan adatokhoz jut, amelyek nemcsak személyes, de akár egészségügyi adatok is lehetnek, és mint ilyenek a munkaviszonnyal (így a munkáltatói jogok gyakorlásával) nem összeegyeztethetőek, és feleslegesek is azok beszerzése, vizsgálata.

Segítségét megköszönve maradok,
Tisztelettel

Dr. Soós Ádám
KAPSZ elnök

2015. 07. 13.

Választható cafeteria elemek 2015. évben

A KSZ 77. pontja, valamint a Cafeteria VU alapján a Társaság az alábbi választható cafeteria juttatásokat biztosítja az éves bérmegállapodásban rögzített mértékig.
A választható juttatások együttes, közterhekkel növelt értéke nem haladhatja meg az adott évre vonatkozó cafeteria keretet. A keret szétosztását követően keletkező maradványösszeg fel nem használható és a következő évre át nem vihető.

A keret összege 2015. évben:

A 2015. évi Bérmegállapodás 4. pontja alapján az éves cafeteria keret a főállású, teljes munkaidős munkavállalók esetében: bruttó 140 000 Ft.

A 2015. július 1-től induló cafeteria rendszer keretében a 2015. II. féléves keret összege bruttó 99 290 Ft, az alábbiak szerint:
1. Az éves keretösszeg bruttó 140 000 Ft.
2. Eddig igénybevett 2015. január – június hónapokra: nettó 30 000 Ft (6 x 5 000 Ft) értékű étkezési Erzsébet utalvány, mely bruttó: 40 710 Ft-nak felel meg.
(140 000 Ft – 40 710 Ft = 99 290 Ft)
3. A részmunkaidős munkavállalók esetében a munkaszerződésük szerinti munkaidő arányában csökkentett a keret.
4. Év közben belépő munkavállalók kerete időarányosan kerül megállapításra.

Azon munkavállaló, akinek 2015. június 30-ig megszűnt a munkaviszonya, cafeteria juttatásra nem jogosult.

2015. II. félév során kilépő munkavállalók esetében a kilépéskor a teljes egyéni cafeteria keretük kerül arányosításra és az időarányosan ki nem fizetett rész kerül kiadásra a munkavállaló választása szerint olyan juttatási formában, melyet a munkáltató az utolsó munkában töltött napig teljesíteni/utalni tud.

Részmunkaidős munkavállalók esetében az összegek a munkaidőhöz viszonyítottan arányosan értendők.

1. Étkezési Erzsébet utalvány

Jogosultsági feltétel: a cafeteria rendszer hatálya alá tartozó minden munkavállaló jogosult.

Adó- és járulékszabályok: éves szinten havi nettó 8 000 Ft-ig 35,7 %, az azt meghaladó összeg esetén 51,17% közteher terheli

Maximálisan igényelhető éves összeg Társaságunknál: a munkavállaló éves cafeteria keretösszege.

Példa: Amennyiben a munkavállaló 2015. évben csak étkezési Erzsébet utalványt igényel a teljes cafeteria keret terhére a juttatás az alábbiak szerint alakul:

2015. július – december hónapokra egyenlő arányban elosztva a II. féléves keret maximum havi nettó 11 000 Ft kedvezményes adózású juttatásként bruttó 89 562 Ft-tal (66 000 x 1,357=89 562) és havi nettó 1 000 Ft magasabb adózású juttatásként bruttó 9 070 Ft-tal (6 000×1,5117=9 070) terheli a cafeteria keretet. Ezen felül még marad nettó 400 Ft magasabb adózású bruttó 605 Ft (400×1,5117=605) cafeteria juttatás, mely december hónapra igényelhető. Így a cafeteria keret felhasználása bruttó 99 237 Ft (89 562+9070+605=99 237), mely a megengedett határon belüli 53 Ft fel nem használt összeget mutat.

Felhasználhatóság: Az étkezési Erzsébet utalvány papír alapon kibocsátott, fogyasztásra készétel vásárlására és melegkonyhás vendéglátóhelyeken étkezési szolgáltatás vásárlására használható fel. A beváltóhelyek teljes listája megtekinthető az Erzsébet utalvány weboldalán (www.erzsebetutalvany.hu).
Az utalvány 500 és 1 000 Ft-os címletekként lehet választani. Ez alól kivétel a decemberi 400 Ft-os maradványösszeg, amely esetében a kerekítés 100-os címletre történik (étkezési Erzsébet utalvány választása esetén a 100 Ft alatti maradványérték nem kerül felhasználásra).
Az utalvány rendelkezésre bocsátása havonta arányos összegben történik tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig.

Kötelezően kitöltendő dokumentum:
– a Függelék 2. számú melléklete szerinti nyilatkozat az igénybevételre vonatkozóan.

2. Önkéntes egészségpénztári hozzájárulás

Jogosultsági feltétel: A cafeteria rendszer hatálya alá tartozó azon munkavállaló jogosult, aki egészségpénztári tagsággal rendelkezik.

Adó- és járulékszabályok: havonta a minimálbér 30%-áig (nettó 31 500 Ft/hó) 35,7 %, a minimálbér 30%-át meghaladó összeg esetén 51,17% közteher terheli.

Maximálisan igényelhető éves összeg Társaságunknál: a munkavállaló éves cafeteria keretösszege.

Példa:
Amennyiben a munkavállaló 2015. évben csak önkéntes egészségpénztári hozzájárulást igényel a teljes cafeteria keret terhére a juttatás az alábbiak szerint alakul:

2015. július – december hónapokra havi nettó 12 194 Ft kedvezményes adózású juttatásként bruttó 99 284 Ft-tal (6 x 12 194 Ft = 73 164 Ft x 1,357 = 99 284 Ft) terheli a cafeteria keretet.
A cafeteria keret felhasználása 99 284 Ft, mely a megengedett határon belüli 6 Ft fel nem használt összeget mutat.

Felhasználhatóság: Egészségpénztári tagdíj hozzájárulás választása esetén a munkavállaló által meghatározott havi összeg átutalásra kerül a munkavállaló egészségpénztári számlájára. Ennek feltétele a fennálló tagsági viszony. Amennyiben a munkavállaló még nem tagja egészségpénztárnak, tagsági viszonyt kell létesíteni a választott pénztár belépési nyilatkozatával, mellyel kapcsolatos ügyintézés a munkavállaló feladata. A belépési nyilatkozatot a Jövedelem-elszámolási Osztályon kell leadni. A tagdíj összegének meghatározásakor figyelembe kell venni a választott egészségpénztár minimális havi tagdíját.
A teljesítés az önkéntes egészségpénztár részére közvetlen átutalással történik, tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig.
A munkavállaló köteles bejelenteni, ha egészségpénztári tagságot vált (átlép más egészségpénztárba, vagy megszünteti azt).
Kötelezően kitöltendő dokumentumok:
– a Függelék 2. számú melléklete szerinti nyilatkozat az igénybevételre vonatkozóan,
– a Függelék 3. számú melléklete szerinti nyilatkozat arról, hogy a munkavállalónak ilyen jogcímen a juttatás hónapjára vonatkozóan más juttatótól nem származott bevétele

3. Önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás

Jogosultsági feltétel: A cafeteria rendszer hatálya alá tartozó azon munkavállaló jogosult, aki önkéntes nyugdíjpénztári tagsággal rendelkezik.

Adó- és járulékszabályok: havonta a minimálbér 50%-áig (nettó 52 500 Ft/hó) 35,7 %; a minimálbér 50%-át meghaladó összeg esetén 51,17% közteher terheli.

Maximálisan igényelhető éves összeg Társaságunknál: a munkavállaló éves cafeteria keretösszege.

Példa:
Amennyiben a munkavállaló 2015. évben csak önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulást igényel a teljes cafeteria keret terhére a juttatás az alábbiak szerint alakul:

2015. július – december hónapokra havi nettó 12 194 Ft kedvezményes adózású juttatásként bruttó 99 284 Ft-tal (6 x 12 194 Ft = 73 164 Ft x 1,357 = 99 284 Ft) terheli a cafeteria keretet.
A cafeteria keret felhasználása 99 284 Ft, mely a megengedett határon belüli 6 Ft fel nem használt összeget mutat.

Felhasználhatóság: Önkéntes nyugdíjpénztári tagdíj hozzájárulás választása esetén a munkavállaló által meghatározott havi összeg átutalásra kerül a munkavállaló önkéntes nyugdíjpénztári számlájára. Ennek feltétele a fennálló tagsági viszony. Amennyiben a munkavállaló még nem tagja önkéntes nyugdíjpénztárnak, tagsági viszonyt kell létesíteni a választott pénztár belépési nyilatkozatával, mellyel kapcsolatos ügyintézés a munkavállaló feladata. A belépési nyilatkozatot a Jövedelem-elszámolási Osztályon kell leadni. A juttatás összegének meghatározásakor figyelembe kell venni a választott önkéntes nyugdíjpénztár minimális havi befizetési kötelezettségét. (Ez az összeg általában 4 000 Ft/hó körüli.)
A teljesítés az önkéntes nyugdíjpénztár részére közvetlen átutalással történik, tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig.
A munkavállaló köteles bejelenteni, ha önkéntes nyugdíjpénztári tagságot vált (átlép más nyugdíjpénztárba, vagy megszünteti azt).

Kötelezően kitöltendő dokumentumok:
– a Függelék 2. számú melléklete szerinti nyilatkozat az igénybevételre vonatkozóan,
– a Függelék 4. számú melléklete szerinti nyilatkozat arról, hogy a munkavállalónak ilyen jogcímen a juttatás hónapjára vonatkozóan más juttatótól nem származott bevétele

4. Befektetési egységhez kötött élethosszig tartó életbiztosítás

Jogosultsági feltétel: A cafeteria rendszer hatálya alá tartozó azon munkavállaló jogosult, aki befektetési egységhez kötött élethosszig tartó életbiztosítással rendelkezik a Társasággal szerződésben álló CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.-nél.

Adó- és járulékszabályok:
Az utasítás hatályba lépésekor érvényes CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. szerződésben 5 000 Ft/hó összeget kezel a biztosító rendszeres díjként. A hatályos törvényi előírások alapján a rendszeres díj tekinthető adómentes juttatásnak. Amennyiben a juttatás meghaladja a rendszeres díj összegét, abban az esetben a meghaladó részt 51,17% adó terheli.

Maximálisan igényelhető éves összeg Társaságunknál: a munkavállaló éves cafeteria keretösszege.

Példa:
Amennyiben a munkavállaló 2015. évben csak befektetési egységhez kötött élethosszig tartó életbiztosítást igényel a teljes cafeteria keret terhére a juttatás az alábbiak szerint alakul:

2015. július – december hónapokra havi nettó minimum 5 000 Ft adómentes juttatásként, ezen felül még nettó havi 7 639 Ft magasabb adózással vehető igénybe. (6 x 5 000 Ft = 30 000 Ft + 6 x 7 639 x 1,5117 = 99 287 Ft) terheli a cafeteria keretet.
A cafeteria keret felhasználása 99 287 Ft, mely a megengedett határon belüli 3 Ft fel nem használt összeget mutat.

Felhasználhatóság:
E cafeteria elem választásának feltétele, hogy a munkavállaló biztosítási kötvénnyel rendelkezzen a CIG Pannónia Életbiztosítónál. Amennyiben a munkavállaló nem rendelkezik biztosítási kötvénnyel, az azzal kapcsolatos ügyintézés a munkavállaló feladata. A biztosítási kötvényt a Jövedelem-elszámolási Osztályon kell aláíratni, majd leadni.
A havi díj összegének meghatározásakor figyelembe kell venni a biztosító minimális havi díját. (Ez az összeg 5 000 Ft/hó.)

A befektetési egységhez kötött élethosszig tartó életbiztosítással kapcsolatban felvilágosítást ad a Számviteli főosztályvezető a 127-82-es telefonszámon.

Kötelezően kitöltendő dokumentum:
– a Függelék 2. számú melléklete szerinti nyilatkozat az igénybevételre vonatkozóan,

Példa több juttatási elem együttes választására:

Munkavállaló rendelkezik egészség pénztári tagsággal és továbbra is igényt tart havi 5 000 Ft étkezési Erzsébet utalványra:

A havi 5 000 Ft étkezési Erzsébet utalvány költsége: 5 000 x 6 x 1,357 = 40 710 Ft, így a bruttó 99 290 Ft keretből (99 290 – 40 710) bruttó 58 580 Ft felhasználható az egészségpénztári juttatásra.

Pénztárankénti összeg: 58 580 Ft bruttó keret, melyet osztani kell a kedvezményes adó kulccsal és a hátra lévő hónapok számával (58 580/1,357/6=) nettó 7 194 Ft, mely összeg havonta jóváírásra kerül az egészség pénztárra.

Összegezve: A munkavállaló havonta kap 5 000 Ft étkezési utalványt és 7 194 Ft egészségpénztári jóváírást, mely összesen nettó 12 194 Ft cafeteria juttatás havonta, ami a félév egészére vonatkozóan nettó 73 164 Ft.
Ez esetben a keret felhasználás alakulása: 99 290 – (73 164 x 1,357= 99 284), mely a megengedett határon belüli 6 Ft fel nem használt összeget mutat.

Összefoglaló tábla

A cafeteria rendszer keretében elérhető elemek 2015. évi adóterheinek mértéke és szorzók:

Juttatás megnevezése
Adóteher mértéke
Szorzó
Kedvezményes korlát

étkezési Erzsébet utalvány
35,7%
1,357
max. nettó 200 000 Ft-ig (éves keretösszeg)
nettó 8 000 Ft/hó

önkéntes egészségpénztári hozzájárulás
35,7%
1,357
nettó 31 500 Ft/hó (minimálbér 30 %-áig)

önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás
35,7%
1,357
nettó 52 500 Ft/hó (minimálbér 50 %-áig)

befektetési egységhez kötött élethosszig tartó biztosítás
0,0%
1
jelenleg érvényben lévő szerződés alapján nettó 5 000 Ft/hó
kedvezményes értékhatár feletti juttatás
51,17%
1,5117

2015. 07. 02.

Megkaptuk a formaruhák kezelési útmutatóit, mely a Dokumentumok menüpontban megtekinthető, letölthető.

A villamosok bekamerázásával kapcsolatos levelünket olvashatjátok, a fejleményekről itt és a honlapunkon is tájékoztatást kaptok.

levél-page-001 levél-page-002 levél-page-003

2015. 06. 25.

2015.07.02-án 17-19 óráig kerül megrendezésre a következő nyílt napunk a Száva kocsiszín 15-ös termében (Fehér épület I. emelet), melyre Mindenkit várunk akinek problémája, ötlete, kérdése van vagy csak kíváncsi milyen is egy ilyen összejövetel.

nyílt nap 07

2015. 06. 23.

Létrejött a megállapodás a szakszervezetek és a Villamos Üzemigazgatóság között a 2015. évi jövedelmi elemeiről

Villamos járművezetői állomány: A kezdő villamos járművezetői órabér 35 ft/óra összeggel emelkedik

Szellemi és fizikai állományban (villamos járművezető nélkül) a bérfejlesztés differenciáltan kerül végrehajtásra az alábbiak szerint:

főállású, teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló esetében a 450.000 ft/hó és a feletti alapbérrel rendelkező illetve azok esetében akiknek felmentési idejük 2015.06.30-ig megkezdődik, akik 2014.12.31-én próbaidejüket töltötték az alapbéremelés mértéke minimálisan 0 ft/hó, maximálisan 6100 ft/hó (órabéreseknél 35 ft/óra)

A 300.000 ft/hó és az 450.000 ft/hó közötti alapbérrel rendelkező munkavállaló esetében az alapbéremelés mértéke minimum 4000 ft/hó (órabéres munkavállalóknál 23 ft/óra)

A 300.000 ft/hó alatti alapbérrel rendelkező munkavállaló esetében az alapbéremelés mértéke minimum 6100 ft/hó (órabéres munkavállalóknál 35 ft/óra)

villamos bérmeg-page-001

villamos bérmeg-page-002

villamos bérmeg-page-003

2015. 06. 15.

Kedves Tagjaink és Munkavállalók!
Tájékoztató szakszervezetünk kezdeményezéseiről
2015.06.10-ei nappal két fontos problémában kezdeményeztünk egyeztetést a munkáltatóval.
– Nagyon sokan jeleztétek felénk hogy, az új munkaruhával sokaknak minőségi és gyártási problémái vannak. Eddig is többféle hibáról tudunk, de arra kérünk benneteket, hogy akinek konkrét problémája van a munkaruhával az jelezze nekünk, bármelyik elérhetőségünkön (e-mail, telefon, facebook), mert szeretnénk ha minél több hibára fény derüljön és hatásosan tudjunk fellépni. Jelenleg a munkáltató válaszára várunk.
– A másik probléma leginkább a forgalomban vezető kollégákat érinti, busz és villamos vezetőket egyaránt. Mint tudjuk, egyre több helyen vezetik fel a buszokat a villamos pályára és megállókba, mely fokozott veszélyhelyzetet teremt mindenki számára. Jó pár helyszínt megtekintettünk, azonban sajnos a legtöbb helyen véleményünk szerint ez nem felel meg a jelenleg érvényben lévő szabályoknak. Ezért a munkáltató állásfoglalását is kikértük, hogy jelenleg milyen vállalati szabályozás szerint történik a közlekedés. A munkáltató válaszolt is felvetéseinkre, azonban azt nem tudtuk elfogadni, ugyanis a jelenlegi KRESZ szabályoknak nem felel meg a mostani közlekedés. A munkáltató a BKK és BKK Közút-at említette meg akik a forgalomirányításért illetve a felfestésekért, táblázásokért felelősek. Ezért kértük, hogy elérhetőségüket megadva ott is egyeztetést tudjunk folytatni ebben az ügyben.
Amint értékelhető fejlemény történik a fenti problémákkal kapcsolatban, azt itt és a többi elektronikus csatornán is közzétesszük. Továbbra is várjuk észrevételeiteket és problémáitokat az elérhetőségeinken.
K.A.P.SZ. Elnökség

2015. 06. 10.

A dokumentumok menüpontban megtekinthető a 2015.06.02-ai plenáris ülés jegyzőkönyve

2015. 06. 05.

A mai napon megtörtént a bérmegállapodás aláírása. Érdemi változás nem történt az eddigi ajánlathoz képest, minimális változtatás történt egyes pontokban. Tehát április 1-től a bérfejlesztés átlagos mértéke 2,6 % melyet júniusi bérkifizetéssel július 8-án teljesít. A bérfejlesztés mértéke helyi szinten differenciálásra kerülhet, amennyiben 15 napon belül az adott területen képviselettel rendelkező szakszervezet megállapodik a munkáltatóval. Ha ez nem jön létre akkor egységesen, differenciálás nélkül, havibéreseknél 6100 Ft/fő/ hó, órabéreseknél 35 Ft/fő/óra, 7.2 órában foglalkoztatottak (metró motorkocsi vezető és MILLFAV) járművezetők 39 Ft/fő/óra mértékkel kerül végrehajtásra. A jubileumi jutalom és balesetmentes közlekedés elismerésének a szorzója 2015-ben 105 ezer Ft-ra módosul, mely kiegészítést a munkáltató utólagosan a Fővárosi Közgyűlés 2015. júniusi ülését követő munkanapon teljesíti az állományban lévők számára. A KSZ 58. pontja módosult, ezentúl a jutalomalap összege 105 ezer Ft, mely 2016-tól évente a mindenkori bérfejlesztés mértékével emelkedik a felek eltérő megállapodása hiányában. 2015. évben bruttó 140.000 Ft/fő/év keretösszeggel a cafeteria rendszer átmeneti jelleggel szűkített választhatósági körben bevezetésre kerül olyan elemekkel, melyhez nem szükséges beszerzési eljárás lefolytatása ( Erzsébet utalvány mellett, önkéntes egészség-, vagy nyugdíjpénztári hozzájárulás, illetve befektetési egységhez kötött élethosszig tartó biztosítás). A júniusi fizetés bérpapírjával, tehát július 8-án kapnak a munkavállalók tájékoztatót és nyilatkozatot a választható elemekről. A többi elem az adott eljárás eredményes lefolytatását követően válik választhatóvá. A cafeteria bruttó 140 ezres összege senkit se tévesszen meg, hiszen eddig egy évben 96 ezer ft nettó Erzsébet utalványt kaptunk, aminek a bruttó értéke 130272 ft mivel 35,7 %-os adóterhe van a legtöbb cafeteria juttatásnak ezért, érdemesebb olyat választani, ami nem rendelkezik adóteherrel. A VTDSZSZ és EKSZ a sztrájkfenyegetettséget visszavonta. Néhány kérdés nyitott maradt a BKSZSZ által kezdeményezett munkaügyi kollektív vitából, melyek tárgyalása folytatódik köztük és a munkáltató között, azonban ezek a bérmegállapodást már nem befolyásolják.

K.A.P.SZ. Elnökség

Bérmegállapodás 2015. évi részlegesen aláírt-page-001Bérmegállapodás 2015. évi részlegesen aláírt-page-002Bérmegállapodás 2015. évi részlegesen aláírt-page-003Bérmegállapodás 2015. évi részlegesen aláírt-page-004Bérmegállapodás 2015. évi részlegesen aláírt-page-005

2015. 06. 04.

Kedves Tagjaink és Munkavállalók!

A mai napon folytatódott a bértárgyalás melyen, érdemi előrelépés nem történt. A vezérigazgató úr közölte, hogy a cafeteria választás nem fog július 1-től beindulni, mivel ehhez informatikai fejlesztések szükségesek és mivel még nincs megegyezés ezért az addigra nem tud megvalósulni. A VTDSZSZ javaslatot tett a fejkvótás béremelés módosítására, hogy fele százalékos arányban másik fele fejkvóta szerint kerüljön végrehajtásra, Ezt a vezérigazgató úr elfogadta, de ezzel nem minden szakszervezet értett egyet. A BKSZSZ a megállapodást csak akkor fogadja el ha az ő által kért feltételek teljesülnek. A vezérigazgató úr ismét elmondta, hogy sztrájk esetén nem fog élni egyik kiajánlása sem, akkor a 0 %-os bérfejlesztés valósulna meg. Mivel megegyezés nem született, illetve több szövetség is a péntek délelőtt tart egyeztetést, így péntek 12 órakor újabb plenáris ülés keretében folytatódnak a tárgyalások.
KAPSZ Elnökség

2015. 06. 03.

Kedves Tagjaink és Munkavállalók!

A mai napon plenáris ülés keretein belül újabb bértárgyalásra került sor.
A tegnap ismertetett ajánlatnál kedvezőbb béremelési javaslat nem történt a munkáltatótól, azonban a vezérigazgató úr közölte, hogy a Bkk felhatalmazta az üzleti terv módosítására a 2,6 % -os béremeléssel és 140.000-es cafeteriával. Több vitatott pontban azonban közeledtek az álláspontok, így a balesetmentes és jubileumi kifizetések ezentúl KSZ-ben kerülnek meghatározásra és a jelenlegi minimálbér (105,000 ft) szintjére emelkedne. Végleges megállapodás jelenleg még nem született, maradtak még vitatott kérdések, így holnap délután újabb egyeztetésen folytatódnak a tárgyalások.

2015. 06. 02.

Lentebb olvashatjátok a Bkv legutolsó ajánlatát!
Várjuk véleményetek!

MEGÁLLAPODÁS Tervezet!

A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság munkavállalóinak
2015. évi jövedelmi elemeiről

A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban Munkáltató vagy Társaság) vezetése és a Társaságnál képviselettel rendelkező szakszervezetek a társasági munkavállalók 2015. évi személyi alapbéremelés mértékéről és társasági juttatásokról a „Versenyszféra és Kormány Állandó Konzultációs Fórumának Megállapodására” figyelemmel a következőkben állapodnak meg. A bértárgyalásokon az egyeztetések résztvevői figyelembe vették a Társaság költségviselő képességét, kiemelkedő jelentőséget tulajdonítottak a munkahelyek megőrzésének, továbbá lehetőség szerint törekednek a foglalkoztatás bővítésére. A bérek megemelése nem vezethet munkahelyek megszűnéséhez.

1. A munkáltató a keresetek növelése érdekében a főállású munkavállalók körében személyi alapbér-emelést hajt végre 2015. április 1-jétől, amennyiben arra pénzügyi fedezet megteremthető és az ennek megfelelően módosított Üzleti Terv a Fővárosi Közgyűlés által jóváhagyásra kerül. A munkáltató vállalja, hogy az Üzleti terv módosítását az Igazgatóság ülésére beterjeszti.
A bérfejlesztés mértéke a személyi alapbér 2,6%-a 2015. április 1-jétől.
A béremelésben nem részesülhetnek:
– azok a munkavállalók, akik 2014. december 31-én még nem voltak munkaviszonyban,
– a vezérigazgató, a vezérigazgató-helyettesek, igazgatók (üzemigazgatók), valamint
– mindazok a munkavállalók, akik a 35/VU/2013 Vezérigazgatói Utasítás 1.a számú mellékletében meghatározott sávhatár maximumát elérik (a bérfejlesztés mértéke az ő esetükben a jelenlegi alapbér és a sávhatár különbsége lehet).
A személyi alapbér emelését biztosítani kell a passzív állományban lévőknek is.
A bérfejlesztés mértéke helyi megállapodás alapján differenciálásra kerülhet azzal, hogy amennyiben igazgatósági/üzemigazgatósági szinten az adott területen képviselettel rendelkező szakszervezetekkel a helyi megállapodás a bérmegállapodás aláírásától számított 15 napon belül nem jön létre, akkor a bérfejlesztés egységesen, differenciálás nélkül a fentiekben rögzített mértékkel kerül végrehajtásra.
A távolléti díj kiegészítés 2015. április 1. napjától 2,6 %-kal növekszik.

2. A KSZ 583. pontjában rögzített „jubileumi elismerést” a munkáltató 2015. május 8-án, az áprilisi bérkifizetéssel 93 ezer Ft-os szorzóval teljesítette, kivéve a 40, 45 vagy ennél magasabb jogosultsági idővel rendelkező munkavállalók esetében, akik 2015. május 14-én központi ünnepség keretében kapták meg az elismerést.

A KSZ 584. pontjában rögzített „balesetmentes közlekedés elismerését” a munkáltató 101,5 ezer Ft-os szorzóval áprilisban hóközi kifizetéssel teljesítette.

Felek megállapodnak, hogy a jubileumi jutalom 93 ezer Ft-os szorzója, illetve a balesetmenetes közlekedés elismerésének 101,5 ezer Ft-os szorzója 2015-ben 105 ezer Ft-ra módosul, mely kiegészítést a munkáltató utólagosan a személyi alapbéremelés kifizetésével egyidejűleg teljesíti.

Felek vállalják, hogy a jövőben kiemelt figyelemmel lesznek a fenti elismerések értékmegőrzésére.

3. Felek megállapodnak, hogy folytatják a cafeteria rendszer bevezetésének előkészítését, közösen kidolgozzák a részletes eljárási rendet és dokumentációt. Felek megállapodása alapján a munkáltató tájékoztatta a BKV Zrt. Igazgatóságát a cafeteria rendszer bevezetése előkészítésének folyamatáról és a további feladatokról.
Mindkét fél részéről elfogadható megoldás, hogy 2015. július 1-től a főállású, teljes munkaidős munkavállalók esetében 2015. évben bruttó 140.000 Ft/fő/év keretösszeggel (a részmunkaidős munkavállalók esetében a munkaszerződésük szerinti munkaidő arányában) a cafeteria rendszer átmeneti jelleggel szűkített választhatósági körben bevezetésre kerül olyan elemekkel, amelyekhez nem szükséges beszerzési eljárás lefolytatása (a jelenleg biztosított Erzsébet utalványok helyett/mellett az önkéntes egészség-, vagy nyugdíjpénztári hozzájárulás, illetve befektetési egységhez kötött élethosszig tartó biztosítás). A többi elem az adott eljárás eredményes lefolytatását követően válik választhatóvá.
A mindenkori éves bérmegállapodás létrejöttéig a cafeteriát a Munkáltató az egy főre jutó bázisösszegben biztosítja.
Felek megállapodnak, hogy a Kollektív Szerződés 77. pontja a cafeteria rendszer bevezetésével egyidejűleg az alábbiak szerint automatikusan módosul:
77. pont „Választható béren kívüli juttatások (Cafeteria)

Az éves cafeteria keretösszegének meghatározása és a vonatkozó keretszabályozás kialakítása a szakszervezetekkel egyetértésben történik. A cafeteria rendszer bevezetésének időpontjától a cafeteria rendszer hatálya alá tartozó munkavállalókra a KSZ 79. pontja nem alkalmazandó.”

4. Felek megállapodnak, hogy a Kollektív Szerződés 79. pontja a cafeteria rendszer bevezetésével egyidejűleg az alábbiak szerint automatikusan módosul:
79. pont „Étkezési utalvány
A Társaság 2015-ben 5.000 Ft/fő/hó mértékben Erzsébet utalványt biztosít a külső besegítő és a tanuló/hallgatói jogviszony mellett nyári szünidőben foglalkoztatott munkavállalók részére, amennyiben a kiadás időpontjában a Társaság állományában vannak.”
Az étkezési utalvány utólag legkésőbb a tárgyhót követő hó 10-ig kerül kiadásra.
A juttatás a teljesített órának megfelelően, időarányosan az alábbiak szerint jár:

60-80 óra/hó közötti teljesítésnél 2.300,- Ft
81-120 óra/hó közötti teljesítésnél 3.400,- Ft
120 óra/hó feletti teljesítésnél 5.000,- Ft
Étkezési utalványra nem jogosultak
• a be- és kilépők a Társasághoz való be- és kilépés hónapjában,
• a szakmunkástanulók és a Társaságnál szakmai gyakorlatot végzők,
• a szülési szabadságon lévők a szülési szabadság megkezdését követő hónaptól,
• a 30 napon túli betegállományban lévők, a passzív állományba helyezést követő hónaptól, kivéve a munkabaleset miatti betegállományt,
• az egy hónapon belül öt munkanapot meghaladó fizetés nélküli szabadságon lévők az adott hónapban,
• passzív állományból visszatérők az adott hónapban, amennyiben a passzív állományú távollét az öt munkanapot meghaladja,
• az igazolatlanul távollévők tárgyhónapban,
• a munkavégzés alól felmentett munkavállalók a felmentés megkezdését követő hónaptól,
• az egyéb fel nem sorolt bármilyen címen passzív állományba kerülést követő hónaptól.
Az étkezési utalvány a kijelölt helyeken, az utalványon rögzített vásárlásra jogosít. A pályázatok a szakszervezetek bevonásával kerülnek elbírálásra.

5. Felek kijelentik, hogy a megállapodás megkötésénél fontosnak tartják a munkahelyek megőrzését, a telephelyek megtartását és az autóbuszos teljesítmények visszaszerzését.

6. A munkáltató vállalja, hogy 2015. december 31-ig elkészíti valamennyi munkakörre vonatkozóan a vállalati bértarifa rendszer kidolgozását annak érdekében, hogy a 2016-os bérmegállapodás keretében a tárgyaló felek között egyezség jöhessen létre a rendszerhez képest elmaradt bérű munkavállalók bérének felzárkóztatási ütemezéséről, amely elvet a 2016-os Üzleti Tervben is szerepeltetni kell.

Munkáltató vállalja, hogy a bérmegállapodást az aláírást követően haladéktalanul az Igazgatóság elé terjeszti jóváhagyásra. A bérmegállapodás az Igazgatóság jóváhagyásával lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit a módosított Üzleti Terv Fővárosi Közgyűlés általi elfogadását követően kell alkalmazni.
A bérmegállapodás hatálya 2015. december 31-ig terjed.
A felek a Bérmegállapodás értelmezése és végrehajtása során a jóhiszeműség és a rendeltetésszerű joggyakorlás követelményének megfelelően járnak majd el.
A szakszervezetek vállalják, hogy 2015. évben további jövedelemmel kapcsolatos igényt nem támasztanak, amennyiben a jelen megállapodásban foglaltak végrehajtásra kerülnek.
Ebben az esetben az aláíró felek a bér és cafeteria témakörben kezdeményezett kollektív munkaügyi vitát lezártnak tekintik.
A felek minden erejükkel azon lesznek, hogy valamennyi esetleg felmerülő vitatott kérdést tárgyalásos úton oldjanak meg.
A felek a Bérmegállapodást, átolvasást követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írják alá.

Nyílt nap június 5-én

nyílt nap 06

2015. 05. 27.

Kedves Tagjaink és Munkavállalók!

Pár sorban összefoglalnánk a májusi történéseket:
2015.05.18. délutánján lezajlott a 2015-ös bértárgyalás következő fordulója.
Az új ajánlat 2,4 %-os béremelés április 1-től, a cafeteria bruttó 135ezer fő/év melybe az eddig kifizetett Erzsébet utalványok is bele számítanak.
A munkáltató 1 napos határidőt adott a szakszervezeteknek, melyet a többség, köztük mi sem fogadtunk el.
Másnap a VTDSZSZ sztrájkot hirdetett június 11-12-ei napokkal, melyhez az EKSZ is csatlakozott. A BKSZSZ további tárgyalások útján kíván megegyezni, jelenleg Munkaügyi Közvetítői és Döntőbírói Szolgálathoz fordult a munkáltatóval közösen.
A Közlekedési Alkalmazottak Polgári Szakszervezete egyetért a VTDSZSZ Szakszervezeti Szövetség által kezdeményezett sztrájkkal kapcsolatban, ugyanis a sztrájk jogszerű nyomásgyakorlás a munkáltató felé a kedvezőbb bérfeltételek megteremtése érdekében. A Közlekedési Alkalmazottak Polgári Szakszervezetének álláspontja szerint a sztrájk önálló joga valamennyi munkavállalónak, és önállóan jogosult azt bármelyik munkavállaló gyakorolni, vagy úgy dönteni, hogy ezen jogával nem kíván élni.
Amint újabb információk állnak a rendelkezésünkre, tájékoztatunk a megszokott csatornákon.
K.A.P.SZ. Elnökség

2015. 05. 21.

A Közlekedési Alkalmazottak Polgári Szakszervezete egyetért a VTDSZSZ Szakszervezeti Szövetség által kezdeményezett sztrájkkal kapcsolatban, ugyanis a sztrájk jogszerű nyomásgyakorlás a munkáltató felé a kedvezőbb bérfeltételek megteremtése érdekében. A Közlekedési Alkalmazottak Polgári Szakszervezetének álláspontja szerint a sztrájk önálló joga valamennyi munkavállalónak, és önállóan jogosult azt bármelyik munkavállaló gyakorolni, vagy úgy dönteni, hogy ezen jogával nem kíván élni.

K.A.P.SZ. Elnökség

2015. 05. 19.

Kedves Tagjaink!

A mai napon továbbítottuk véleményeteket a munkáltató felé, hogy nem fogadjuk el a jelenlegi ajánlatot. A kialakult helyzetet a héten kiértékeljük és a hivatalos tájékoztatónkat a szokott csatornákon kihirdetjük.

K.A.P.SZ. Elnökség

2015. 05. 18.

Szavazz a bérajánlatról

https://epoll.me/vote/ACg4IX3CBdQ/kozlekedesi-alkalmazottak-polgari-szakszervezete-kapsz/elegedett-vagy-a-munkaltato-berajanlataval

Kedves Tagjaink és Munkavállalók!

A mai nap délutánján lezajlott a 2015-ös bértárgyalás következő fordulója.
Kezdésként összefoglalták az előző ülés óta történteket:
– 03.01-el a munkáltató 2 %-os béremelési ajánlatot tett
– cafeteria rendszer VIU kidolgozása folyamatban van
– a szakszervezetek kérték, hogy a törzsgárda és a balesetmentes jutalom számításnál az alap a minimálbér összege legyen
– VTDSZSZ sztrájkbizottságot alakított

Ezután Bolla Tibor vezérigazgató úr tartott beszédet melyben a következők hangoztak el:
– a kormány által javasolt 3-4 %-os béremelés a versenyszférára vonatkozik
– állítása szerint 2010-2014 között infláció feletti volt a bérnövekedés a munkavállalóknál
– a 2015-ös üzleti tervben szereplő telephelybezárást felülvizsgálják, hogy ezzel munkahelyeket mentsenek meg
– jelenleg nincs üzleti terv módosítás, mert a szakszervezetek nem fogadták el a 2%-os ajánlatot
– áttekintette a fővárosi és állami cégeknél történt béremelést: fővárosi cégnél nem volt béremelés, míg egyes állami cégeknél 2-3 % közötti volt
Az új ajánlat 2,4 %-os béremelés április 1-től, a cafeteria bruttó 135ezer fő/év melybe az eddig kifizetett Erzsébet utalványok is bele számítanak.
Ez éves szinten kb. 1 milliárd forintos plusz költséget jelent, melyre még nincs meg a fedezet és a fővárosi közgyűlésnek is jóvá kell hagynia ehhez az üzleti terv módosítását. Az ajánlat korlátozott ideig él, sztrájk esetén nincs bérajánlás. A vezérigazgató úr elmondta, hogy nemcsak a buszágazatot fenyegeti a kiszervezés veszélye, folyamatosan vannak érdeklődők a kötött pályás vonalak iránt is, akiknek a szükséges engedélyük megvan a vasúti üzemeltetéshez. Jelenleg buszágazatban versenyképesek vagyunk az alvállalkozókkal szemben, sikerült kapacitásnövekedést is elérni.
A béremelési ajánlatról május 19 15.00 óráig várják a szakszervezetek válaszát, mi pedig a Ti véleményetekre vagyunk kíváncsiak. Szavazás a fenti linken illetve facebook-on.

KAPSZ Elnökség

2015. 05. 15.

Kedves Tagjaink!

Május 18. hétfő délután lesz a bértárgyalás következő fordulója, amin már mi is jelen leszünk, így a késő délutáni órákban friss hírekkel tudunk jelentkezni.

Ha az előző nyílt napot kihagytad akkor most itt az újabb lehetőség, mert JÚNIUS 5-ÉN 17-19 ÓRÁIG, a SZÁVA KOCSISZÍN (IX. ker. Üllői út 197-199.), FEHÉR ÉPÜLET, 15-ÖS TANÁCSTERMÉBEN (I. emelet),
NYÍLT NAP
kerül megrendezésre. Gyertek el, ha csak kíváncsi vagy, kérdésed lenne, mi ott leszünk!

KAPSZ ELNÖKSÉG

2015. 05. 03.

Kedves Tagjaink és Munkavállalók!

 2015. május 2-án megtartottuk a meghirdetett nyílt napot, mely egyben elnökségi ülés is volt. Köszönjük a részvételt azoknak, akik kíváncsiak voltak ránk, aki lemaradt ne aggódjon, a megszokott csatornákon hamarosan a következő nyílt nap idejét is meghirdetjük.

Rengeteg kérdés és probléma felmerült, ezeknek kiemelt figyelmet fordítunk az elkövetkező időben:

  • Jegyárusítási megállapodás felülvizsgálata
  • Menetrend szerint közlekedő autóbuszok villamos vágányra és megállóba történő terelése
  • Problémás menetrendek és keretek felülvizsgálati kérése
  • Túlvezetés problémájának tisztázása
  • Vonali prémium napi szintű kimutatásának kérése a havi teljesítmény-elszámoláson
  • Üzemanyag megtakarítás – energia megtakarítás adózásának pontosítása, jelenlegi megtakarítási helyzet tisztázása

Ezen kívül felmerült a felelősség és balesetbiztosítás kötése tagjaink részére, erről ajánlatok beszerzése megtörténik a következő elnökségi ülésre.

Kérdésként felmerült a jogi segítség nyújtás is, ezt természetesen az összes tagunk igénybe tudja venni szükség esetén.

A felmerült problémák fejleményeiről, megoldásáról természetesen tájékoztatást adunk, a honlapunkon az Aktuális menüpontban pedig részletesen foglalkozunk velük.

Köszönjük figyelmeteket

K.A.P.SZ. Elnökség

2015. 04. 27.

Kedves Tagjaink és Érdeklődők!

 Itt a lehetőség, hogy SZEMÉLYESEN MEGISMERKEDJ az elnökség tagjaival és         AZ ELNÖKKEL is, mert május 2-án 10-12 óráig a SZÁVA KOCSISZÍN (IX. ker. Üllői út 197-199.), FEHÉR ÉPÜLET, 15-ÖS TANÁCSTERMÉBEN (I. emelet),

NYÍLT NAP

kerül megrendezésre. Gyertek el, ha csak kíváncsi vagy, kérdésed lenne, mi ott leszünk!

KAPSZ ELnökség

2015. 04. 24.

Kedves Tagjaink!

A mai napon hivatalosan is megtörtént a bejelentkezésünk a BKV felé, így most már teljes erőbedobással állhatunk neki a ránk váró feladatokra! 1 hete kezdtünk neki a toborzásnak, de már abban biztosak lehetünk hogy nem mi vagyunk a legkevesebb taggal rendelkező szakszervezet ! Ez persze még nem a világot megváltó létszám, de mostantól nyílt lapokkal játszhatunk és plakátjainkkal hívhatjuk fel a többi munkavállaló figyelmét. Köszönjük, hogy máris ennyien támogattok minket és kérünk Titeket, hogy segítsetek minél több társatokat meggyőzni a csatlakozás hasznosságáról, hiszen hatásos eredményeket csak jelentős támogatással lehet elérni és nem csak itt de a vállalat más ágazatában dolgozók figyelmét is hívjátok fel ránk. Jövő héten várhatóak tárgyalások, konzultációk, ezen események után újabb hírlevéllel jelentkezünk.

KAPSZ elnökség

Immár nyilvános a létezésünk, várunk Tagjaink közt!

Tájékoztató

platát mellé-page-001

A kampány első plakátja

plakátkapszula