Kedves Tagjaink!

A mai naptól újabb szolgáltatással bővült a biztosítási portfóliónk és nem csak baleset- és felelősségbiztosítással, hanem minden tagunk részére komplett Jogvédelmi biztosítást is nyújtunk, mely az alábbi területeket fedi le:

  • Munkajogi jogvédelem: a biztosított munkavállalók munkaviszonyból eredő igényeinek érvényesítésére (munkaügyi jogvitákra) a munkáltatóval szemben
  • Büntetőjogi és szabálysértési jogvédelem: a munkavégzés során gondatlanul elkövetett szabálysértések, bűncselekmények és a munkavégzéssel összefüggésben vezetett gépjármű üzemeltetése során gondatlanul elkövetett szabálysértések, bűncselekmények miatt, a biztosítottal szemben indult szabálysértési és büntetőeljárásokra
  • Személyiségi jogvédelm: a munkavégzés során a biztosított személyiségi jogait ért jogi érdeksérelmekre

Milyen típusú biztosításról van szó?

Olyan kárbiztosítás, amely alapján a biztosító a szerződésben meghatározott kockázatokra fedezetet nyújt és szolgáltatást teljesít a szerződésben meghatározott biztosítási események bekövetkezésekor a biztosítási díj megfizetése ellenében. A Generali Kollektív jogvédelmi biztosítást és munkavállalói felelősségbiztosítást tartalmazó kárbiztosítási termék.

A jogvédelmi biztosítás alapján a biztosító – a szerződésben meghatározott jogvédelmi szolgáltatási területeken – jogvédelmi szolgáltatásokat nyújt (ügyvédet ajánl és jogi eljárások költségeit téríti) a biztosított személyeket ért jogi érdeksérelmek esetén.

Mire terjed ki a biztosítás?

A biztosítási védelem a biztosított munkaviszonyával összefüggésben történt biztosítási eseményekre terjed ki.

Hol érvényes a biztosításom?

Jogvédelmi biztosítás: A biztosítás hatálya Magyarország területére terjed ki.

Mikortól meddig tart a kockázatviselés?

A biztosító kockázatviselése a felek által a szerződésben meghatározott időpontban, ilyen hiányában a szerződés létrejöttének időpontjában kezdődik és a szerződés megszűnéséig tart. Jelen esetben 2018. július 19-től érvényes és előre 1 éves időtartam került kifizetésre.

Kit keressek ha a Jogvédelmi biztosítást szeretném igénybe venni?

Keresd képviselőnket Dravecz Ferenc Zoltánt e-mailen (jogvedelem@kapszak.hu) vagy telefonon a 06-20-379-0298 számon.