Felelősségbiztosítás (Érvényes 2023. december 1-től):

A felelősségbiztosítási szabályzatban foglaltak szerint az érvényes szakszervezeti tagsággal rendelkező szakszervezeti tag részére, ha  a munkavállaló a munkaviszonyból származó kötelezettségének megszegésével okozott kárt köteles megtéríteni, ha nem úgy járt el, ahogy az adott helyzetben általában elvárható.

A kártérítési összeg önrész megfizetése nélkül történik, azonban 100ezer alatt 1 év, 100ezer felett 2 év K.A.P.SZ. szakszervezeti tagság vállalása kötelező:

Gondatlan károkozás esetén

  • a munkavállaló kettő havi távolléti díjának mértékéig tehető felelőssé. Ha az okozott kár ennél kevesebb, a kártérítés összege ehhez igazodik.
  • Maximum háromhavi távolléti díjával felel a munkavállaló a súlyos gondatlansággal okozott kárért
  • Maximum négyhavi távolléti díjával felel a munkavállaló a kirívóan súlyos gondatlansággal, illetve gondatlan bűncselekménnyel okozott kárért.

Súlyos gondatlanság:

Ha a munkavállalót harmadik személy a káresemény bekövetkezésének lehetőségére figyelmeztette, és a kár ezután a szükséges intézkedés hiányában következett be.

Kirívóan súlyos gondatlanság:

Ha a bíróság jogerős határozata állapítja meg a súlyosan gondatlan károkozás tényét.