Kedves Tagjaink!

Az Elnökség Rendkívüli Küldöttgyűlés összehívásáról döntött 2018. március 21-ei dátummal. A meghívók kézbesítése előtt javaslatot lehet tenni napirendi pontokra. Az Alapszabály alábbi pontjai alapján kérhető a napirend kiegészítése indoklással. Javaslatokat az elnokseg@kapszak.hu e-mail címen várjuk.

III.1.2.6. A Küldöttgyűlést az Elnökség hívja össze. Biztosítani kell, hogy a meghívó
kiküldését megelőzően A Szakszervezet tagjai a taggyűlés napirendi pontjára
javaslatot tehessenek. A közgyűlés csak olyan kérdést tárgyalhat meg, amely a
közgyűlés meghívójában szerepel. A meghívónak tartalmaznia kell a küldöttgyűlés
pontos helyét és idejét illetve annak napirendjét és az esetleges megismételt
küldöttgyűlés helyét és idejét.

III.1.2.8. A küldöttgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított, 10
napon belül a tagok és a Szakszervet szervei a küldöttgyűlést összehívó szervtől
vagy személytől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával.

III.1.2. 9. A napirend kiegészítésének tárgyában a küldöttgyűlést összehívó szerv
vagy személy jogosult dönteni. Ha a napirend kiegészítése iránti kérelemről a
küldöttgyűlést összehívó szerv vagy személy nem dönt vagy azt elutasítja, a
küldöttgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően
külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában.

Jelenlegi Napirendi pontok

I. Tájékoztató a szakszervezet jelenlegi helyzetéről
II. Székhelyváltoztatás a jelenlegi székhely visszavonása miatt
III. VKSZSZ tagság felülvizsgálata

Deák Krisztián
Elnökség

Kategória: Uncategorized