Tisztelt Munkavállalónk!

A Tbj törvény (vagyis a 2019. évi CXXII. törvény 27. § (2) bekezdése alapján) 2020. július 1-jétől – mely időponton a törvényhozás még változtathat –, egy olyan jogszabályváltozás lép hatályba, amely jelentős mértékben érinti a besegítői foglalkoztatást.

A módosítás lényege, hogy a járulékfizetési alsó határt (minimum 8.936 Ft-ot) akkor is meg kell fizetnie a munkavállalónak (vagyis automatikusan levonásra kerül), ha jövedelme valamely jogviszonyában (vagyis a besegítői jogviszonyban is) az adott hónapban nem éri el a minimálbér 30%-át (48.300 Ft-ot).
Kb. bruttó 11.000.- Ft-os havi keresetnél van az a határ, amikor az adott hónapban a munkavállaló még semmit nem fog kézhez kapni, az ez azalatti bruttó jövedelem esetén pedig tartozásként kell nyilvántartani a levonandó tb-járulékot, ami a következő havi keresetből kerül levonásra.
Összességében ez azt jelenti, hogy ha valaki pl. eddig hónapokig nem dolgozott, de a következő hónapban dolgozik pár órát, viszont a keresete 48.300 Ft alatt lesz, a 8.936 Ft tb-járulék mindenképpen levonásra kerül, sőt 11.000 Ft alatti jövedelem esetén már tartozása is keletkezik, illetve az előző hónapok „tartozásai” is levonásra kerülnek a jövedelméből.

Fentiek tükrében kérjük, mérlegelje, hogy szeretné-e fenntartani a meglévő besegítői szerződését, és amennyiben nem, akkor szíveskedjen annak megszüntetésére vonatkozó szándékát jelezni a munkáltatói jogkörgyakorlója felé írásban vagy e-mailben, legkésőbb 2020. július 6. 12 óráig.
Fenti jogviszony megszüntetési szándékát opcionálisnak tekintjük mindaddig, amíg a hatálybalépés esetleges módosításáról nem születik meg a jogszabály.

Tájékoztatjuk, hogy folyamatban van a havi néhány órát vállaló besegítő munkavállalóink számára a lehetséges munkavállalási megoldások kidolgozása, melyre vonatkozóan hamarosan további tájékoztatást fogunk nyújtani.

Köszönjük megértésüket és kérjük a fentiek tudomásulvételét, mely Társaságunktól független jogszabályváltozásból adódik.

BKV Zrt.