Kedves Munkatársaink!

Megjelent a veszélyhelyzet időszaka alatt alkalmazandó társasági szabályokról szóló 46/VU/2020. számú vezérigazgatói utasítás – a továbbiakban:

Veszélyhelyzeti Utasítás) 2. számú módosítása, melynek főbb rendelkezései a következők:A zárt kialakítású fülkékben a járművezetők nem kötelesek a munkavégzésük során maszkot viselni, de amennyiben azt bármilyen okból elhagyják, továbbra is kötelesek a maszkot megfelelően viselni!

Budapest Főváros Önkormányzata 3.700 db koronavírus antigén gyorstesztet biztosított Társaságunk részére. A gyorstesztet a munkáltatói jogkörgyakorlók által Kontakt munkavállalónak minősített munkavállalók vehetik igénybe a Veszélyhelyzeti Utasításban és a 12-14. számú mellékleteiben meghatározottaknak megfelelően. A Kontakt munkavállalónak minősített kollégák a gyorsteszt elvégzésére az igényüket a munkáltatói jogkörgyakorlójuknak kell, hogy jelezzék. A tesztelésre a Kerepesi úti központi rendelő földszinti elkülönítőhelyiségében kerül sor, a munkáltató által előre egyeztetett időpontban. Felhívjuk a figyelmet, hogy Társaságunk foglalkozás-egészségügyi szolgáltatója kizárólag tünetekkel nem rendelkező személyeket tesztelhet, továbbá hogy minden, koronavírus tünetet mutató személy köteles a háziorvosát azonnal értesíteni.

A munkavállalók a keresőképtelen állományba vételről szóló orvosi igazolást (a továbbiakban: táppénzes papír) a veszélyhelyzet időszaka alatt elektronikus úton is megküldhetik az illetékes humánügyi ügyintézőjüknek. Fontos változás azonban, hogy a humánügyi ügyintéző a Számviteli Főosztálynak történő továbbításával egyidejűleg írásban – elektronikus úton – köteles igazolható módon tájékoztatni az érintett munkavállalót arról, hogy a táppénzes papírja Társaságunkhoz beérkezett és az az illetékes szakterület részére továbbításra került. A Tb. ügyintézéssel kapcsolatos határidőkre a Számviteli Főosztályra történő megérkezés az irányadó.

A január hónapban esedékes cafeteria nyilatkozatot – a kedvezőbb adójogszabályok hatálya miatt – csak 2021. év I. félévére kell majd az érintett munkavállalóknak megadni a következők szerint: Azon munkavállalók részére, akik 2020. évben csak készpénzben vagy csak SZÉP kártyára igényelték a cafeteriát, automatikusan feltöltésre kerül az annak megfelelő igény arányosan 2021. I. félévre is (SZÉP kártyás igénylésnél az egyes zsebekbe történő feltöltés aránya a 2020. évi utalt összegek arányának megfelelően fog történni). Ennek megfelelően, amennyiben a munkavállaló elfogadja ezt a munkáltatói javaslatot, annak végrehajtása automatikusan történik külön nyilatkozat megtétele nélkül, így csak annak kell nyilatkoznia a humánügyi ügyintézőnél, aki a fenti javaslatot nem fogadja el, illetve aki 2020. évben bármilyen más elemet vagy készpénz és SZÉP kártya kombinációját igényelte.

Jogi és Humánpolitikai Igazgatóság