Tisztelt Papné Banizs Zsuzsanna!
osztályvezető
Jogi és Humánpolitikai Igazgatóság
Központi Munkaügyi Adminisztrációs Osztály

A Közlekedési Alkalmazottak Polgári Szakszervezetének az alábbi észrevételei, javaslatai vannak a társasági formaruha és cipőellátás szabályozására.

A pontrendszer bevezetése akár még hatékonyabbá is tehetné a formaruha ellátást, azonban a tervezett szabályozás nem megfelelő arra, hogy a Munkavállalók megfelelő mennyiségű formaruhát tudjanak vételezni. Az 1 ledolgozott óra után gyűjthető 1 pontérték a különböző ruhák árához viszonyítva kevés, főleg úgy, hogy maximum 1700 pont halmozható fel. Mindenképp növelni kell a ledolgozott óra után járó pontot, véleményünk szerint a duplájára. A tervezett nem tér ki a besegítő Munkavállalókra, az esetükben az 1 pont/1 óra még rosszabb feltételeket biztosít. A kapható pontok növelése esetén, olyan szabályozást tudunk esetleg támogatni, ami plusz előírásokat tartalmaz az ellen, hogy a megnövelt pontok beváltása nem történhet kizárólag egy fajta ruha vételezésére.

Mivel az Mt 51. § (1) alapján „A munkáltató köteles a munkavállalót a munkaszerződés és a munkaviszonyra vonatkozó szabályok szerint foglalkoztatni, továbbá – a felek eltérő megállapodása hiányában – a munkavégzéshez szükséges feltételeket biztosítani.” A munkáltató formaruha viselésére kötelezi a Munkavállalókat ezért az utasításban szereplő III/A pont, miszerint a Munkavállaló felelős a szabályos formaruha viseléséért csak abban az esetben lehet elvárható, ha részére biztosítva lenne a megfelelő mennyiségű formaruha! Ezzel a szabályozással ez nem valósul meg, főleg az idei 1 ing-1 nadrág juttatással, így a Munkavállalókat ezért szankció nem érheti!

Kérjük továbbá egy kimutatás készítését, hogy a jelenleg formaruha hordásra kötelezett Munkavállalók közül mekkora az a létszám, akiknek egy szett formaruhához minden típusból (ing, nadrág/szoknya, pulóver, kabát) van még érvényes kihordási idővel rendelkező darabja, mennyien vannak, akiknek egy vagy több típusa lejárt, illetve akiknek egyáltalán nincs érvényes kihordási idővel rendelkező ruhája.

– Formacipő ellátásra nincs érvényes megállapodás évek óta, tehát a Munkáltató nem biztosítja a munkavégzéshez szükséges feltételeket, ezért ennek hiányában aggályos, hogy előírja a kizárólag sötét színű cipő viselését. Az „51. § (1) A munkáltató köteles a munkavállalót a munkaszerződés és a munkaviszonyra vonatkozó szabályok szerint foglalkoztatni, továbbá – a felek eltérő megállapodása hiányában – a munkavégzéshez szükséges feltételeket biztosítani.

Így az V. pont ebben a formában nem elfogadható, hiszen évek óta csak a hitegetés megy és teljesítés nincs a Munkáltató részéről, ezért csak a munkavédelmi előírásoknak való megfelelősséget kérheti számon a Munkavállalókon.

(2) A munkáltató köteles a munkavállalónak azt a költségét megtéríteni, amely a munkaviszony teljesítésével indokoltan merült fel.” Tehát ezen pontok alapján a Munkáltató vagy biztosítja a munkavégzéshez szükséges feltételeket vagy megtéríti a Munkavállalók költségeit. Ha egyiket se biztosítja, akkor nem írhatja elő a Munkavállalók számára az Utasításban szereplő feltételeket.

Mivel a fenti javaslatok alapján a jelenlegi Utasítás tervezet jelentős kiegészítésre, változtatásra szorul, ezért Szakszervezetünk az Utasítás tervezetett jelenlegi formájában elfogadni nem tudja.

Üdvözlettel
Deák Krisztián
Elnök
Közlekedési Alkalmazottak Polgári Szakszervezete