Kedves Munkatársaink!

Megjelent a veszélyhelyzet időszaka alatt alkalmazandó társasági szabályokról szóló 46/VU/2020. számú vezérigazgatói utasítás – a továbbiakban: Veszélyhelyzeti Utasítás) 10. számú módosítása, mely alapján – csatlakozva Karácsony Gergely főpolgármester úr „oltásért szabadnapot” kezdeményezéséhez – mindazon főállású kollégáinknak, akik már beoltatták vagy a közeljövőben beoltatják magukat a koronavírus elleni védőoltással, 2021. évben egy további, úgynevezett „Oltási Szabadságnap” biztosításának igénylésére van lehetősége.

Az Oltási Szabadságnapot az általános szabadság igénylésére és kiadására vonatkozó társasági szabályoknak megfelelő módon lehet kérni majd 2021. június 01. és 2021. december 31. közötti időszakban megjelölt időpontra. Fontos, hogy szabadság igénylése során külön jelezni szükséges majd azt, hogy az Oltási Szabadságnapot (is) kéri a munkavállaló. Továbbá felhívjuk a figyelmet, hogy az Oltási Szabadságnapot 2022. évre átvinni nem lehet, az az esetlegesen évközben megszűnő munkaviszony esetén nem kerül megváltásra.

A koronavírus elleni védőoltással kapcsolatos szabadságnap biztosításának és igénybevételének szabályai és eljárásrendje

I. Jogosultsági kör

1) A koronavírus elleni védőoltással (a továbbiakban: Védőoltás) kapcsolatos szabadságnap (a továbbiakban: Oltási Szabadságnap) igénybevételére az a munkavállaló jogosult,
– akinek munkaviszonya jelen Utasítás hatályba lépésekor fennáll, és a munkaviszonya nem áll bármilyen módon megszüntetés alatt, vagy 2021. szeptember 30. napjáig létesít munkaviszonyt Társaságunkkal, ÉS
– aki a Védőoltást – és az oltás időpontját tartalmazó védettséget igazoló plasztikkártyát (a továbbiakban: Védettségi Igazolvány) – megkapta és a Védettségi Igazolványt a 19. számú melléklet szerinti, az Oltási Szabadságnap biztosításának igényléséhez szükséges nyilatkozat (a továbbiakban: Nyilatkozat) leadásával egyidejűleg az illetékes humán ügyintézőnél bemutatja. (Ezen feltételeknek együttesen megfelelő munkavállaló jelen melléklet esetében a továbbiakban: Munkavállaló.)

2) Határozott időre kiállított védettséget igazoló plasztikkártyával – mely a koronavírus betegségből történő felgyógyulás tényét igazolja – rendelkező munkavállaló az Oltási Szabadságnapra nem jogosult.

II. Az Oltási Szabadságnap igénylésének, biztosításának, rögzítésének eljárásrendje

1) A Munkavállaló az Oltási Szabadságnap biztosítását a Védettségi Igazolvány kézhezvételét követően igényelheti.

2) A Munkavállaló jelen Utasítás 19. számú melléklete szerinti, az Oltási Szabadságnap biztosításának igényléséhez szükséges nyilatkozatot kitöltve az illetékes humán ügyintézőnél adja le, a Nyilatkozat leadásával egyidejűleg a Védettségi Igazolványt a humán ügyintéző részére bemutatja.

3) Az illetékes humán ügyintéző a Védettségi Igazolványt ellenőrzi, és a bemutatás tényéről nyilvántartást (például excell táblázat) vezet annak érdekében, hogy jelen melléklet II. 4)-5) pontjaiban foglaltak esetén a munkavállaló jogosultsága ellenőrizhető legyen. Amennyiben esetlegesen a munkavállaló határozott időtartamra kiállított védettséget igazoló plasztikkártyát mutat be, az nem fogadható el, az érintett munkavállaló esetében nem bemutatottnak kell tekinteni, és a nyilvántartásban nem szerepeltethető.

4) Az Oltási Szabadságnapot a Munkavállaló a társasági szabályoknak megfelelően 2021. június 01. – 2021. december 31. közötti időtartamban megjelölt időpontra kérheti azzal, hogy az igénylés során külön jeleznie szükséges, hogy az adott szabadság napján az Oltási Szabadságnapot kívánja felhasználni.

5) A megigényelt Oltási Szabadságnapot a munkáltató lehetőség szerint a munkavállaló kérésének megfelelő időpontban, de legkésőbb 2021. december 31. napjáig a Munkavállalónak kiadja.

6) A még ki nem adott Oltási Szabadságnapot a 2021. évben megszűnő munkaviszonyok esetén megváltani nem lehet.

7) Az Oltási Szabadságnap a FORTE és az SAP-HR rendszerekben egyedi, erre külön létrehozott kód alapján kerül rögzítésre.

Kategória: Tájékoztató